De MQ-scan is een gedigitaliseerde tool die de motorische vaardigheden van kinderen in het basisonderwijs meet. Inzicht in de motoriek maakt het mogelijk om vroegtijdig bij te sturen of in te grijpen door bijvoorbeeld de reguliere gymlessen af te stemmen op de behoefte en achterstanden van de leerlingen. Ook kunnen er extra beweegactiviteiten worden aangeboden.

In de gemeente Velsen is vanuit het Sport- en Preventieakkoord deze zomer een projectgroep gestart om de MQ-scan op meerdere basisscholen af te nemen. Jerry van Akkeren (Stichting SportSupport Kennemerland) is projectleider en regelt afspraken met onderwijs en welzijnsinstellingen en de realisatie van het aanvullende beweegaanbod.

Motorische Quotiënt

De MQ-scan is een screeningstool waarmee we de motoriek van kinderen in kaart kunnen brengen’, legt hij uit. ‘Met materialen uit de gymles wordt door de vakleerkracht of buurtsportcoach een beweegbaan opgezet, waarbij allerlei obstakels getrotseerd moeten worden. De snelheid en vaardigheid waarmee de kinderen dat doen, bepaalt hun individuele score: vijf kleuren geven aan of een kind bovengemiddeld, gemiddeld of ondergemiddeld scoort ten opzichte van leeftijdgenootjes.’

De vakleerkracht kan vervolgens de gymles afstemmen per kind. Voor degenen met een ondergemiddelde score is er nog extra beweegaanbod beschikbaar, en wijst de uitslag op een mogelijke motorische achterstand dan wordt er doorverwezen naar specialistisch aanbod zoals kinderfysiotherapie.

 

Ontwikkeling van het kind

‘Dankzij de inzichten van de scan kan je de motoriek van kinderen dus gericht verbeteren’, benadrukt Jerry. ‘Zij krijgen daardoor meer plezier in bewegen en de kans is groot dat zij ook langer zullen blijven bewegen. Sport is niet alleen van belang voor de lichamelijke gezondheid van een kind, maar ook voor het cognitief functioneren en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens de gymles leer je hoe je functioneert in een groep of hoe je omgaat met winst of verlies – skills die je in je verdere leven goed kan gebruiken.’

 

Prioriteit

Als het aan Jerry ligt gebruiken straks scholen in alle gemeenten de MQ-scan. ‘Vanuit SportSupport proberen we het actief te stimuleren. Bijna alle vakleerkrachten zijn enthousiast, maar uiteindelijk bepaalt de schooldirectie of er budget voor is.’

Buurtsportcoach Tessa van de Zee werkt met de scan op enkele basisscholen in Heemstede. ‘Dankzij deze screeningstool worden er concrete vervolgstappen gezet, omdat nu veel beter zichtbaar wordt welke actie noodzakelijk is. En de beweegbaan is echt leuk – oudere kids beschouwen het als een free run parcours en zijn niet te houden, terwijl de kleintjes echt hun best doen om alles correct uit te voeren. Ik heb nog niet meegemaakt dat ze het niet geweldig vinden!’