SPORT- EN PREVENTIEAKKOORD HEEMSTEDE

Nieuwe aanvraag indienen?

Voor 2024 is €50.000,- beschikbaar. In dit budget is nog ruimte voor nieuwe plannen. Om aanspraak te maken op financiering dient er een aanvraag ingediend te worden bij de stuurgroep. De stuurgroep beslist of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend.

Stuurgroep
De stuurgroep is een groep van actieve betrokkenen bij het Sport- en Preventieakkoord vanuit diverse organisaties en branches, waaronder verenigingen, gezondheidszorg, welzijn, GGD, de sport en gemeente. Het kernteam jaagt de speer- en actiepunten uit het Sport- en Preventieakkoord aan en is sparringpartner. Daarnaast beheert de stuurgroep het uitvoeringsbudget.

Voorwaarden aanvraag uitvoeringsbudget
Voor het aanvragen van uitvoeringsbudget gelden enkele voorwaarden:
– De aanvraag wordt ingediend conform het daarvoor bestemde format
– Het initiatief sluit aan bij de ambities en speerpunten
– Het is een pré als het initiatief wordt opgezet in samenwerking met één of meerdere organisaties (sport, buurt, onderwijs, wijk, etc.)
– Aanvrager(s) draagt (dragen) zelf actief bij aan de realisatie van het initiatief
– Er is een budgetplafond per jaar, waarbij geldt op = op
– De aanvraag wordt voorzien van een begroting met duidelijke specificatie
– Aanvrager toont aan dat de activiteit is uitgevoerd (d.m.v. bankafschrift(en) en bijvoorbeeld met foto’s of nieuwsbrief)
– Aanvrager stort geld terug als plan niet wordt uitgevoerd
– De aanvraag dient voorafgaand aan de activiteit te worden ingediend, dus niet met terugwerkende kracht
– De aanvraag wordt binnen vier weken behandeld en beoordeeld door de stuurgroep
– Bezwaar maken is niet mogelijk

Afhandelingstermijn aanvraag uitvoeringsbudget
De stuurgroep beoordeelt alle aanvragen die binnenkomen en streeft ernaar om deze binnen vier weken te behandelen en beoordelen. Daarbij beoordeelt de stuurgroep of het initiatief een bijdrage kan ontvangen of stelt het vragen om het voorstel te verbeteren. Tevens kijkt de stuurgroep ook wat er bij de Adviseur Lokale Sport gevraagd kan worden. De aanvrager wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de behandeling en beoordeling van de betreffende aanvraag.

Vragen of hulp nodig?
Heb je vragen over de aanvraag of het indienen van het formulier? Neem dan contact op met Mikel Rosenbach: mrosenbach@sportsupport.nl

Formulier aanvraag uitvoeringsbudget

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor (een deel van) het uitvoeringsbudget indienen door het bijgevoegde formulier te downloaden en zo compleet mogelijk in te vullen en te mailen naar: rkoldenhof@sportsupport.nl.

Naar het aanvraagformulier