SPORT- EN PREVENTIEAKKOORD HEEMSTEDE

Inspiratie opdoen?

Waar kan je het geld vanuit het Sportakkoord voor inzetten? De mogelijkheden zijn eindeloos als er maar wel aan de voorwaarden wordt voldaan.

Denk hierbij aan

  • Heropstarten activiteiten huidige leden
  • Nieuwe doelgroep bij sport betrekken
  • Nieuwe leden werven
  • Niet-actieve leden reactiveren
  • Aanschaf nieuw sportmateriaal
  • Onderhoud sportvereniging
  • Wijk verbinden door middel van wekelijkse sportactiviteit

Succesvolle wandelgroep vanuit Sportakkoord Bloemendaal

Een ander mooi voorbeeld is uit gemeente Bloemendaal. Daar is een rolstoelwandelgroep gestart. Iedere donderdagochtend gaan bewoners van woonzorgcentrum De Rijp in Bloemendaal  wandelen onder leiding van het personeel van de Rijp en zes vast vrijwilligers. Dit is een initiatief vanuit Kennemerhart (De Rijp), in samenwerking met SportSupport. Het is een aanvraag van het Sportstimuleringsfonds van het Sportakkoord waar een van de doelstellingen is om sportstimulering onder ouderen te vergroten. Het project is opgezet in samenwerking met een buurtsportcoach van SportSpupport inmiddels is het project overgedragen en heeft Kennemerhart het zelf opgepakt.

Lees hier het hele verhaal

Kwiekroute

Beknopte omschrijving / beoogd resultaat
Onze missie is dat we met de KWIEK beweegroute de eenzaamheid, overgewicht, bewegingsarmoede onder ouderen en jongeren in de Boerhaavewijk effectief bestrijden door het aanbieden van een laagdrempelige en goedkope activiteit. Wij gebruiken de kracht van bewegen om mensen te verbinden. Uiteindelijk is het ons doel, na een geslaagde pilot Boerhaavewijk, deze interventie in heel Haarlem uit te rollen.

Samenwerkende partijen
Zorgcentrum Schalkweide, DOCK, Wijkraad Boerhaave, Zorgbalans, Buuv, Kennemerhart, ZOED gezondheidscentrum Boerhaavewijk, Alliantie Boerhaavewijk gezond, Sint Jacob actief, gemeente Haarlem, SportSupport

Home Sportakkoord Heemstede