Sport en bewegen voor mensen met een beperking staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling van de landelijke en lokale overheid. Maar deelnemen met een beperking of chronische aandoening is voor de meesten niet vanzelfsprekend. Zowel op verenigingsniveau als op individueel niveau is daarom hulp en extra stimulans van belang.

Dennis van der Snoek is coördinator Aangepast Sporten bij Stichting SportSupport. “Aangepast sporten is het sporten voor mensen die vanwege hun beperking hinder ervaren om aan sportactiviteiten mee te doen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of een lichamelijke beperking, maar ook psychische klachten kunnen een belemmering vormen.” Als overkoepelend coördinator werkt hij nauw samen met de teamleiders en buurtsportcoaches van SportSupport. Hij adviseert, informeert en samen met verenigingen zet hij zoveel mogelijk activiteiten op om aangepast sporten onder de aandacht van de doelgroep te brengen.

“Aan de aanbodzijde heb je de sportverenigingen die zich bezighouden met aangepast sporten. Die kampen bijvoorbeeld met een tekort aan deelnemers of aan specifieke kennis over de doelgroep. Dan gaan we op zoek naar oplossingen. Of misschien is er in een wijk behoefte aan een bepaald aanbod op maat – docenten op het speciaal onderwijs of zorginstellingen pikken dat signaal meestal op. Dan benaderen we een vereniging in die buurt en bepalen we samen wat er nodig is aan trainers, materiaal of externe begeleiding om aan die vraag te voldoen.”

Aan de vraagzijde zijn er sporters met een beperking die hij kan helpen bij het vinden van een passende sport in hun regio of bij de aanvraag van vervoer. Het landelijk platform Uniek Sporten (www.unieksporten.nl) is hierbij een waardevol hulpmiddel. Een initiatief van Fonds Gehandicaptensport in samenwerking met NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarvoor Dennis regio-coördinator is. Dit platform brengt sportaanbieders en sporters met een beperking bij elkaar: verenigingen tonen hun sportaanbod, de sporter kan door middel van slimme filters gericht zoeken op soort sport, soort beperking of leeftijd.

Dennis: “Weinig bewegen is voor niemand goed, maar bij mensen met een beperking ligt vanwege fysieke en/of psychische factoren ook nog een sociaal isolement op de loer. Het is soms letterlijk moeilijk om de deur uit te komen. Sport kan dan helpen om je weer te betrekken bij de maatschappij. Het is goed voor de motorische vaardigheden, maar vooral ook voor het zelfvertrouwen.”

Inclusief Sporten en Bewegen is niet voor niets een van de vijf centrale thema’s in het Nationaal Sportakkoord van 2018. Hierin staat dat in Nederland iedereen met plezier moet kunnen deelnemen aan de sport van zijn of haar keuze, aldus Dennis. “Ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond of beperking. Subsidies en de huidige ontwikkeling van de sport maken het aanbod steeds interessanter: je kan race runnen, handbiken, para-ijshockeyen, noem maar op.”

Doelstelling op korte termijn is om genoeg aanbod en genoeg hulp te bieden aan diegenen met een beperking die actief willen zijn. Op lange termijn koestert Dennis de wens om van Haarlem de meest inclusieve sportstad van Nederland te maken. Lachend: “Misschien is dat laatste een beetje té ambitieus, maar er ligt zeker nog een belangrijke taak voor mij. Fysiotherapeuten bijvoorbeeld spelen nog nauwelijks een rol in het proces, maar wat mij betreft vormen zij straks – samen met huisartsen – een essentiële schakel. Ik wil een structureel plan, waarin wij allemaal onze bijdrage leveren aan dit belangrijke vraagstuk.”