In Haarlem/Schalkwijk is er de afgelopen jaren volop ingezet op preventie en gezondheidsbevordering. In navolging van het Nationaal Preventieakkoord van de Rijksoverheid (2018) wil men de samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan en de interventies die worden uitgevoerd nu graag borgen binnen een wijkgericht Preventieakkoord. Belangrijkste thema’s hierin zijn gezond gewicht, rookvrije generatie en zingeving & welbevinden.

Gezondheidsverschillen terugdringen

Het doel van het lokale Preventieakkoord is het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden van de inwoners, want Schalkwijk laat op verschillende gezondheidsuitkomsten minder goede cijfers zien dan de rest van Haarlem. Marije de Wolf, JOGG-regisseur in Haarlem en werkzaam bij Stichting SportSupport, bouwt aan gezondheidsnetwerken in wijken waar daar behoefte aan is. “Hoe meer je als organisaties met elkaar in gesprek bent, des te beter kun je de onderliggende problematiek in de wijk blootleggen.”

Daarom is zingeving & welbevinden een belangrijk thema binnen het akkoord: wat maakt het leven de moeite waard en welke belemmeringen spelen mogelijk een rol? Marije: “Je kunt namelijk wel allerlei welzijnsprogramma’s inrichten, maar als de mensen voor wie ze bedoeld zijn er niet van afweten of niet kunnen deelnemen vanwege culturele overtuiging, geldgebrek of simpelweg schroom, dan verandert er in de cijfers uiteindelijk weinig. Is schuldenproblematiek de reden achter iemands overgewicht? Dan zal je eerst op dat vlak moeten ondersteunen voordat het zin heeft om een leefstijlprogramma voor te houden.”

Netwerken en nieuwe samenwerkingen

Haarlem is een van de gemeentes die de afgelopen jaren aan de slag is gegaan met de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden (Traject5 van het Programma Sociaal Domein). Tijdens de looptijd van het traject zijn samenwerkingen versterkt (Alliantie Boerhaavewijk Gezond) en nieuwe professionals uit de zorg en het welzijn aangesloten. “Dankzij dit voortraject ligt er een gefundeerde basis”, zegt Marije. “Hierdoor kunnen we ons veel gerichter inzetten en energie steken in die initiatieven die echt een verandering teweegbrengen en die geborgd en blijvend zijn. Ook weten we nu dat je een aanjager nodig hebt die de partijen in de wijk actief en betrokken houdt en die bepaalt of we nog op koers zitten.”

“Met het Preventieakkoord Schalkwijk willen we landelijk budget ophalen om nieuwe samenwerkingen te stimuleren, maar ook om bestaande activiteiten uit te breiden en beter op elkaar af te stemmen. Partners die concreet aan deze doelen en ambities willen bijdragen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten.” Het kan daarbij gaan om kennis en expertise, om producten of om andere manieren die iets aan een project kunnen toevoegen. “Zolang we maar de handen echt ineenslaan, elkaar helpen, versterken en ondersteunen, zodat de inwoner van de wijk er beter van wordt.”

Contact

Ben jij een partner die concreet aan de doelen en ambities van het Preventieakkoord wil bijdragen? Of ben je als partij al actief in Schalkwijk en wil je je activiteiten verbinden met andere samenwerkingen? Neem dan contact op met Marije de Wolf: mdewolf@sportsupport.nl