Sport, bewegen en gezonde leefstijl

Project Omschrijving Doelstelling Rapportage 2022

Project
Hartenlust

 

Omschrijving

Voor de sportklassen in het eerste en het tweede jaar verzorgen wij de TOP-lessen gericht op sport. Dit komt erop neer dat elke klas (4 in totaal) een aantal keer per jaar in aanmerking komt met een nieuwe sport.

Doelstelling

Verenigingen in staat stellen om hun aanbod, bij leerlingen in de eerste en tweede klas van een Bloemendaalse school, in beeld te brengen. Middelbare scholieren kennis laten maken met sporten waar ze tijdens “normale” gymlessen niets mee zouden doen.

Rapportage 2022

Onze opdracht voor de Hartenlust is ook voor dit schooljaar weer verlengd. Er zijn wat wisselingen geweest met de gymdocent. Inmiddels hebben ze zelf al gerugbyd en andere clinics die hebben plaatsgevonden of voor ze gepland staan:

 • Boulderen (De Boulderfabriek)
 • Freerunnen (Munki Motion)
 • Pickleball (Pickleball Haarlem)

Het gaat om eenmalige clinics, in de omgeving van de school. Zo maken de leerlingen met verschillende sporten kennis.

Ook is voor aankomend jaar afgesproken dat de 2de jaars sportklassen mee zullen gaan helpen bij de organisatie van de Koningsspelen op het strand van Bloemendaal. Zij zullen in tweetallen clinics gaan geven.

 

Project
Les Petits

 

Omschrijving

Tijdens TSO en NSO sportieve activiteiten aan kinderen (laten) aanbieden zodat ze aan de beweegnorm voldoen en kennis kunnen maken met verschillende sportaanbieders.

Doelstelling

Door middel van een TSO op IKC de Paradijsvogel, de Vondelschool en de Tijo van Eeghenschool de kinderen ook tijdens de pauze in beweging brengen.

Minimaal 6 clinic momenten creëren voor Les Petits. Hiermee bereiken we een groep van 10-20 kinderen. De clinics worden gegeven door verenigingen uit Bloemendaal.

Rapportage 2022

TSO

 • IKC de Paradijsvogel (Vogelenzang)

Hier staan wij het hele jaar op dinsdag en donderdag. We verzorgen hier een workshop Sport. We gaan vaak met de kinderen naar het sportveld achter het Buurthuis, of heel soms naar de gymzaal.

 • Tijo van Eeghenschool (Aerdenhout)

Op de Tijo van Eeghen verzorgen we de TSO om vooral Les Petits te ondersteunen. Er worden al veel spelletjes gedaan, maar het is goed om in te kunnen springen als er ruzietjes zijn, of als kinderen niet goed weten wat ze tijdens de TSO kunnen/willen doen.

 • Vondelschool (Aerdenhout)

Op vrijdag staan we altijd bij de Vondelschool. Het eerste halfjaar van het nieuwe schooljaar is naar tevredenheid verlopen. Er is goede respons van de kinderen en de leerkrachten worden ontlast en kunnen met een gerust hart hun pauze houden. De samenwerking met Les Petits loopt naar wens en is rust op het schoolplein.

Clinics BSO
Ook verzorgen we voor Les Petits weer een aantal clinics/workshops voor op hun BSO-locaties. Dans is inmiddels voor het hele schooljaar ingepland en er hebben ook al dansworkshops plaatsgevonden. In overleg met de activiteitencoördinator worden er nog meer ingepland.

Project

Schoolsport

Omschrijving

Allerlei soorten aanvullingen op het LO programma wat betreft sport georiënteerde bewegingsactiviteiten. Kennismaking met buitenschoolse sport als onderdeel van het LO programma. Leerlingen kennis laten maken met verschillende sporten tijdens de Talentendagen. Verschillende sporttoernooien organiseren om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met de verschillende verenigingen.

Doelstelling

Bevordering van de sfeer tussen leerlingen en scholen onderling. Een koppeling maken tussen leerlingen en verenigingen om het sportuitval na de basisschool tegen te gaan.

Tijdens de toernooien wordt een sociaal veilige omgeving gecreëerd voor de deelnemers. Verenigingen worden ondersteund en geadviseerd in de doelgroepkeuze en schoolsport aanbod zodat het aansluit bij de motorische en cognitieve vaardigheden van de kinderen. Tijdens de Talentendagen van IKC Paradijsvogel ontdekken kinderen diverse sporten.

Rapportage 2022
Schoolsporttoernooien
We zijn om dit moment druk met de voorbereidingen voor 2023. We hopen voetbal, hockey, schaken en cricket te kunnen organiseren. Er is bij de scholen al geïnventariseerd voor welke scholen interesse is.Talententijd IKC De Paradijsvogel
Voor IKC De Paradijsvogel zijn weer lessen ingepland voor de Talententijd. Dit waren zelfverdediging (gegeven door een BSC) en hockey (gegeven door MHC Bennebroek). Voor de rest van het schooljaar staan ook nog lessen gepland.
Gezonde Sportkantines Omschrijving

Contact opnemen met sportkantines om ze te koppelen aan JOGG en Team Fit, en ze kennis te laten maken met de gezonde opties in de sportkantine.

Doelstelling

Minstens 5 sportkantines in de gemeente Bloemendaal gezonder maken en het gezonde aanbod meer naar voren laten komen.

Rapportage 2022

Ook dit jaar zijn er weer meerdere gesprekken geweest met betrekking tot de Gezonde Kantine. Teamfit-coach Eva heeft inmiddels voor twee verenigingen een adviesrapport geschreven. In dit rapport stonden praktische tips en voorbeelden waar kantines snel mee aan de slag konden.

Tijdens ieder Jaargesprek wat we het afgelopen jaar hebben gevoerd met verenigingen hebben we de Gezonde Kantine benoemd. De Gezonde Kantine is een onderwerp wat wij vanaf nu standaard mee willen nemen in de Jaargesprekken die we met verenigingen voeren. Op die manier kunnen we steeds weer de behoefte peilen en de verenigingen gelijk meer informatie even als ze daar om vragen.

Tetterode Sportcomplex is al hard aan de slag gegaan en zij hebben grote veranderingen doorgevoerd in hun aanbod. Ook proberen ze met verschillende producten te experimenteren. Lees er alles over in onderstaand artikel:

Tetterode goed op weg naar een gezonder en volledig rookvrij sportcomplex – SportSupport

Project

Sportakkoord & Preventieakkoord

Omschrijving
De regionale vertalingen van het Nationale Sportakkoord en het Nationale Preventieakkoord. Waarbij in wordt gegaan op de doelstellingen op het gebied van sport & bewegen en preventie & gezonde leefstijl in de gemeente Bloemendaal.
Doelstelling
Zie Sportakkoord & Preventieakkoord Bloemendaal
Rapportage 2022

Ook in 2022 hebben we weer meegedacht en de ingediende plannen met de regiegroep besproken. Er zijn weer een aantal subsidies en boosters toegekend.

Bijeenkomst Denktank/werkgroepen

Omschrijving
2-3 keer per jaar is er in Overveen en Bloemendaal een Denktank/werkgroep bijeenkomst waar allerlei welzijnsinstanties op af komen.
Doelstelling

Verbindingen leggen tussen verschillende partijen.

Kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen

Rapportage 2022
In september was er een Denktank overleg in Bloemendaal. Deze vond plaats bij Stichting Welzijn Bloemendaal. Er waren een stuk of 10 partijen aanwezig. De Rijp kwam nog met de vraag of SportSupport iets voor ze kon betekenen wat betreft een sportactiviteit. Uiteindelijk is dit niet meer doorgegaan maar er zijn wel weer nieuwe lijntjes gelegd. In oktober vond er een Denktank bijeenkomst plaats in Overveen in gebouw Tinholt.

 

 

Specifieke doelgroepen 18+

Project Omschrijving Doelstelling Rapportage 2022

Projectgroep Eenzaamheid

Omschrijving
Samen met allerlei andere partijen uit de gemeente Bloemendaal vormen we een projectgroep waarin wij het onderwerp Eenzaamheid bespreken en plannen bedenken om de Eenzaamheid in Bloemendaal aan te pakken.
Doelstelling

Samen met andere partijen uit de gemeente Bloemendaal eenzame inwoners bereiken en activiteiten bieden om eenzaamheid in de gemeente aan te pakken.

Rapportage 2022
In 2022 stonden er voor deze projectgroepen weer een aantal overleggen gepland. Hier zijn wij bij aangehaakt. Er is vooral gesproken over alle activiteiten die plaatsvonden om eenzaamheid en alcoholgebruik onder de 18 jaar binnen de gemeente tegen te gaan en over het vervolg van de projectgroepen in 2023.Onze activiteit Walking Hockey is in de Week van de Eenzaamheid (oktober) gepromoot. Voor Dry January zijn drankenborden rondgebracht.

Project sportgroepje Overveen

Omschrijving
Het aanbieden van gym en sport specifieke oefeningen aan een groepje oudere dames in Overveen
Doelstelling
Door het aanbieden van sport aan ouderen wordt er bijgedragen aan een actievere en gezondere levenswijze van deze doelgroep.
Rapportage 2022

De groep bestaat uit 15 dames, waarvan het grootste gedeelte iedere week aanwezig is. Bij mooi weer (vanaf april t/m oktober) wordt er buiten op het plein voor de muziekschool in Overveen gesport. Wanneer het kouder wordt (november t/m maart) sporten we in een van de ruimtes van de muziekschool.

In juni en december hebben we weer fittesten afgenomen bij de dames. Dit geeft ze inzicht in hun fysieke gesteldheid en laat zien dat het sporten helpt. Ze gaan er op kracht, lenigheid, en snelheid minimaal op achteruit (of zelfs helemaal niet achteruit) en blijven zich fit voelen. Dit houdt de dames goed gemotiveerd.

Het koffiemomentje achteraf wordt door de dames ook erg gewaardeerd.

 

Verenigingsadvies

Project Omschrijving  Doelstelling Rapportage 2022
Project
Verenigings-
ondersteuner H.B.S.
Omschrijving
Gevraagd en ongevraagd worden verenigingen ondersteund op verschillende thema’s zodat de vereniging duurzaam aanbod blijft aanbieden en het voortbestaan van de vereniging wordt geborgd.
Doelstelling
HBS wil in samenwerking met SportSupport een open club worden en verschillende initiatieven uitwerken en opzetten.
Rapportage 2022

Tijdens het startgesprek met HBS in januari zijn drie pijlers naar voren gekomen waar HBS op in wil zetten. Walking Hockey opzetten, clinics organiseren op scholen ter promotie van de jeugdtrainingen en als laatste de gezonde sportkantine. 

Walking Hockey: vanaf januari zijn wij aan de slag gegaan om de eerste les te plannen en een plan van aanpak te maken voor de communicatie. In maart heeft de allereerste training Walking Hockey plaatsgevonden met 8 deelnemers onder begeleiding van Sander. De periode erna hebben wij gebruikt om via verschillende kanalen nieuwe leden te werven met als resultaat dat er in december 25 actieve deelnemers mee doen aan Walking Hockey. De laatste periode stond in het teken van het waarborgen en continueren van Walking Hockey met een eigen trainer. Ook dit is gelukt en nu kan HBS zelfstandig Walking Hockey aanbieden en zorgen voor een plek waar ouderen kunnen sporten en socialiseren.

De gezonde sportkantine is onder de aandacht gebracht bij verschillende bestuursleden van HBS, maar helaas is er op dit moment nog geen concrete actie ontstaan. Wel is er een toezegging gedaan dat Team Fit langs mag komen om een kantine scan uit te voeren. 

Begin januari 2023 zullen wij een nieuw gesprek hebben om de wensen en behoefte van HBS op te halen en te kijken op welke wijze wij HBS kunnen blijven ondersteunen.

Artikel Walking Hockey: Sporten zonder verplichting: Walking Hockey in Bloemendaal | Al het nieuws uit Haarlem (rodi.nl)

Project
Verenigings-
ondersteuner B.S.M.
Omschrijving
Gevraagd en ongevraagd worden verenigingen ondersteund op verschillende thema’s zodat de vereniging duurzaam aanbod blijft aanbieden en het voortbestaan van de vereniging wordt geborgd.
Doelstelling
Ledengroei voor de honk- en softbal afdeling, cohesie en samenwerking tussen de diverse takken, technisch versterken van de vereniging. Profileren van de vereniging in de buurt en onderwijs.

BSM wil samenwerken met SportSupport en de basisscholen in de buurt om meer leden te werven.
Rapportage 2022

De honk- en softbal afdeling van BSM is opgeheven. De leden zijn allemaal overgestapt naar RCH Pinguins. Bij deze overgang waren wij betrokken.

Project
Nieuwsbrief en tevredenheids-
onderzoek
Omschrijving
Gevraagd en ongevraagd worden verenigingen ondersteund op verschillende thema’s zodat de vereniging duurzaam aanbod blijft aanbieden en het voortbestaan van de vereniging wordt geborgd.
Doelstelling
Informeren en ondersteunen van de verschillende verenigingen in de gemeente Bloemendaal.

Door middel van onderzoek ons aanbod aanpassen aan de behoefte.
Rapportage 2022
De nieuwsbrief is nu veranderd in een ‘Nieuwsflits’, waarbij we steeds 1 onderwerp per nieuwsbrief onder de aandacht brengen en de nieuwsbrief daardoor wat vaker versturen. Ook zijn we in 2022 begonnen met een nieuwsbrief in samenwerking met de GGD. Hiermee brengen we de verenigingen op de hoogte van ontwikkelingen binnen Kennemerland en richten we ons vooral op het onderwerp gezondheid. De nieuwsbrieven worden nog steeds goed geopend, met een openingsrate van 60%. Eind 2022 had de nieuwsbrief 103 ontvangers. Ook de nieuwsbrief i.s.m. met de GGD heeft 103 ontvangers en een openingsrate van 60%.Het nieuwe tevredenheidsonderzoek is weer voorbereid en zal begin 2023 verstuurd worden.
Project
Jaargesprekken 2022
Omschrijving
Het gesprek aangaan met alle sportverenigingen in Bloemendaal, om bekendheid te creëren, te horen wat er speelt en te ondersteunen waar nodig.
Doelstelling
We willen uiteindelijk met alle sportverenigingen in de gemeente Bloemendaal een jaargesprek.
Rapportage 2022
We hebben in het afgelopen jaar jaargesprekken gehad met 10 verenigingen. Dit waren:

 • TV Bennebroek
 • SV Kennemerrand
 • Mifune
 • MHC Bennebroek
 • Golfclub Marënweide
 • Bodyfit DOS
 • NHRV
 • BV Bloemendaal
 • Bridgeclub Sansation
 • BV het groene hart

 

Evenementen

Project Omschrijving Doelstelling Rapportage 2022

Project
Sportinstuif

Omschrijving
In de herfstvakantie een Sportinstuif organiseren in de Tetterodehal in Overveen, als extra beweegmoment voor de Bloemendaalse kinderen.
Doelstelling
Kinderen in de doelgroep groep 4 t/m 8 in beweging brengen en inspelen op de belevingswereld van deze doelgroep.
Rapportage 2022
GLOW IN THE DARK SPORTINSTUIF
Op woensdag 19 oktober 2022 vond er een nieuwe activiteit plaats in de Tetterodehal in Overveen. Dit keer organiseerden we een Glow in the Dark sportinstuif. Tijdens dit evenement werden allerlei verschillende spellen gedaan waarbij de hele zaal donker was en voorzien was van blacklight. In totaal deden er 70 kinderen mee aan deze instuif.
BSO de Zeester uit Haarlem was ook aanwezig met een aantal kids. Er waren twee rondes van elk anderhalf uur per ronde. Tijdens de rondes werd er ook nog geschminkt door de buurtsportcoaches. 

Project
Sportontbijt

Omschrijving
Leerlingen uit groep 6 krijgen een ontbijt met aansluitend een sportprogramma aangeboden. 
Doelstelling
Kinderen bewust maken van gezonde voeding;
– Wat is gezonde voeding?– Gezonde voeding zorgt voor een gezonde groei en ontwikkeling.– Gezonde voeding draagt bij aan de concentratie en leerprestaties.
Rapportage 2022
Het Sportontbijt vond plaats op vrijdag 18 en vrijdag 25 november 2022. Dit jaar voor het eerst in Sporthal de Kooi, omdat de Tetterodehal de hele week bezet was. Daarom ook twee keer op een vrijdag, dit was de enige beschikbare dag. Dit was gelijk voor de scholen uit Bennebroek en Vogelenzang een mooie mogelijkheid om ook een keer mee te doen. Op vrijdag 18 november deden de Sparrenbos, KWS, Bos en Duinschool en IKC De Paradijsvogel mee. Dit waren 109 kinderen. De wethouder was aanwezig om het Sportontbijt samen met ons te openen. Op vrijdag 25 november deden de Vondelschool en SAB mee met 61 kinderen. Sportclinics werden gegeven door studenten van de opleiding Sportkunde aan Inholland. Quotes kinderen:
‘Ik vond kickboksen het leukst’
‘Mijn broer zit op judo, dus ik weet al hoe dat moet’Quotes leraren:
‘Super leuk! Bedankt voor de goede organisatie’
Project
VakantieKaravaan
Omschrijving
Elk jaar in de kerstvakantie wordt het Kennemer sportcentrum omgebouwd tot een grote sport, spel en beweeg locatie voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Verenigingen komen hier hun aanbod promoten en de deelnemers beleven een gezonde dag.
Doelstelling
Bloemendaalse kinderen laten deelnemen.
Aankomend jaar (begin 2023) wordt voor het eerst de VakantieKaravaan georganiseerd. Dit was voorheen de Sport-In. De opzet is hetzelfde als voorgaande jaren, alleen het stukje cultuur is wat meer uitgebreid. We verwachten dat er weer veel Bloemendaalse kinderen aan mee zullen doen.
Project
Peuterinstuif
Omschrijving
Het aanbieden van een Sportinstuif om de jongste jeugd van Bloemendaal en hun ouders het belang in te laten zien van bewegen en de jeugd motorisch vaardiger te krijgen.
Doelstelling
Op een locatie in Bloemendaal zo veel mogelijk peuters (2 tot 4 jaar) in beweging te brengen en het plezier van bewegen te laten ervaren.
Rapportage 2022

Op woensdag 21 december 2022 organiseerden we voor de tweede keer in het jaar een Peuterinstuif. Dit keer in Sporthal de Kooi in Bennebroek.

Er waren 25 peuters met een ouder/verzorger. De peuters waren van 1,5 tot 4 jaar. 

Er waren 6 onderdelen: bewegen op muziek, dierengeluiden spel, springkussen, loopfietsjes, beweegparcours en gooien en mikken. 


Elke peuter kon lekker 75 minuten vrij rondlopen en bewegen op deze ochtend.