Van 12 tot en met 17 oktober 2020 vond in Boerhaavewijk Schalkwijk de Samen Gezond Week plaats. Een week vol creatieve en inspirerende online workshops en webinars over gezondheid, georganiseerd door de partners van de Alliantie Boerhaavewijk Gezond. Op deze manier werd het thema van een gezonde jeugd en een gezonde omgeving op een aantrekkelijke manier onder de aandacht gebracht.

Sinds eind 2018 neemt gemeente Haarlem deel aan het landelijke Leer- en Verandertraject Terugdringen Gezondheidsverschillen. Marije de Wolf (JOGG-regisseur bij Stichting SportSupport Kennemerland) is samen met de projectleider vanuit de gemeente als kwartiermaker actief betrokken bij dit programma. Zij hebben met verschillende partijen uit de wijk de Alliantie Boerhaavewijk Gezond geformeerd, een samenwerkingsverband waarin ZOED Boerhaavewijk, DOCK Haarlem, SportSupport, JOGG Haarlem, FysioExpert, de GGD, het sociaal wijkteam en de gemeente Haarlem gezamenlijk de inwoners ondersteunen bij het terugdringen van de gezondheidsverschillen. Voor gezonde inwoners in een gezonde wijk.

Samen Gezond Week

Om hun samenwerking concreter vorm te geven naar de buitenwacht organiseerden de alliantiepartners in de herfstvakantie de Samen Gezond Week. Een alternatieve versie van de nationale Week voor de gezonde jeugd, die door JOGG Nederland in maart gepland stond maar vanwege het coronavirus werd gecanceld.

Op het Samen Gezond-programma stond onder andere online koken met Chef Jeroen, digitale workshops Voel je Goed en Gezonde Leefstijl en er was een live webinar met de Healthy Sisters. De sportieve activiteiten van SportSupport konden vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet doorgaan. “We hebben online zeker niet iedereen bereikt”, weet Marije, “maar de opzet is wel degelijk geslaagd. Er is aandacht gewekt voor het thema, en belangrijk is ook dat de Alliantie nu meer zichtbaar is.”

Lokaal preventieakkoord

De Alliantie is de opmaat naar een lokaal preventieakkoord, waaraan diverse partners zich hopelijk zullen committeren. Ligt dat akkoord er, dan kan er ook landelijk uitvoeringsbudget worden aangevraagd. “Dat maakt concrete actie mogelijk, zodat je niet vervalt in afspraken die enkel ‘hoog over’ gaan. We willen een beweging in gang zetten om van Schalkwijk een wijk te maken waar iedereen actief werkt aan een gezondere omgeving en waar gezond opgroeien de norm wordt.

“De kapstok van het Nationale Preventieakkoord is prettig, omdat we private partners zoals supermarkt en het bedrijfsleven willen inspireren om aan te haken, maar ook het ziekenhuis en andere relevante partijen uit de wijk. Je laat zien dat je aan het grotere plaatje van het overkoepelende gezondheidsvraagstuk bijdraagt.”

Gezonde omgeving in brede zin

Dat gezondheid niet alleen gaat over de eigen keuzes, maar ook over de omgeving waarin je opgroeit, kan niet genoeg benadrukt worden. Marije: “Naast gezonde voeding en voldoende beweging heb je het ook over woningbouw en inrichting van de buitenruimte. Kan er veilig gespeeld worden op straat? Is er voldoende verlichting? En is iemand eigenlijk wel in staat om de gezondere keuze te maken? Soms moet eerst de financiële situatie op orde gebracht zijn, alvorens het over gezondere boodschappen kan gaan.” En iedere partij die hieraan een bijdrage kan leveren is dus een goede partner.

Borging

De Alliantie heeft als doel een nieuwe manier van samenwerken te introduceren, die op termijn geborgd is in een of meerdere lokale akkoorden. “Hoe meer partners hoe beter! Ik hoop dat wat wij hier doen zich als een olievlek verspreidt. Want wil je iets veranderen, dan moet iedereen zijn steentje bijdragen, anders blijft het bij eindeloos voorlichten.”

Ook geïnteresseerd om je als partner aan te sluiten bij de Alliantie Boerhaavewijk Gezond? Neem dan contact op met Marije de Wolf via mdewolf@sportsupport.nl