Het Sportakkoord Heemstede heeft handen en voeten gekregen. De inhoud is up-to-date, er is een nieuwe stuurgroep geformeerd en de partners uit het werkveld zijn actief betrokken. Ready, set, go!

Kartrekker is Rianne Koldenhof vanuit Stichting SportSupport. “We merken dat zo’n sportakkoord vaak een beetje hoog over gaat. Daarom hebben we drie concrete actiepunten geformuleerd om eerst naar de verenigingen helder te communiceren welke mogelijkheden het Sportakkoord allemaal biedt. Daarnaast zullen we ook de overige partijen benaderen, zoals scholen, zorginstellingen, kinderopvang, ouderencentra en niet te vergeten: de inwoners. Want het Sportakkoord is er voor iederéén die binnen gemeente Heemstede met een sport- of beweegplan aan de slag wil.”

Concrete acties
Eerste actiepunt is verenigingsbesturen erop te wijzen dat zij vanuit het landelijk Sportakkoord tegen gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van een breed scala aan trainingen/services. Rianne: “Dat gaat niet alleen om specifieke trainersopleidingen, maar ook om bijvoorbeeld kadertraining of bestuurscoaching. Hoe ga je als club om met maatschappelijk gevoelige vraagstukken? Hoe zit het met het vrijwilligersmanagement? Ten tweede willen we ook de mogelijkheden onder de aandacht brengen voor ondersteuning bij andere services, bijvoorbeeld bij de inrichting van een Gezonde Kantine. En ten derde stellen we voor alle verenigingen een extra uitvoeringsbudget beschikbaar van €500,-. Een kleine financiële impuls voor een nieuwe activiteit, gemakkelijk aan te vragen. Bedoeld als kickstart na corona en meteen een mooie manier om het Sportakkoord te introduceren.”

Contact
Vaak stranden mooie plannen al in de ideeënfase vanwege subsidieproblematiek. En dat is zonde, vindt Rianne, zeker in een gemeente als Heemstede, waar burgerparticipatie vrij hoog is en er bovendien prachtige sportfaciliteiten liggen. “De positieve effecten van sport zijn zo enorm groot! Niet alleen is (samen) bewegen gezond en zorgt het voor kracht, plezier en zelfvertrouwen, maar het verbindt ook mensen. Het maakt fitter op lichamelijk, mentaal en sociaal vlak. En hoe gezonder je nu bent, hoe kleiner de kans dat je op latere leeftijd klachten ontwikkelt. Laat ons daarom vooral weten waarmee je aan de slag wil, dan kijken we samen hoe wij je verder kunnen helpen. De enige voorwaarde is dat een project binnen de doelstellingen van het Sportakkoord past: het moet bijvoorbeeld duurzaam zijn, dus op termijn zelfstandig kunnen voortbestaan, en binnen twee maanden na toekenning van de subsidie starten. Wij hopen echt dat de aanvragen binnen zullen stromen!”

 

Binnenkort worden alle partijen in Heemstede uitvoerig door de stuurgroep geïnformeerd. Zijn er naar aanleiding van dit artikel al vragen? Kijk dan vast op de website van sportsupport.nl/sportakkoord-heemstede/) of mail naar sportakkoord.heemstede@sportsupport.nl