De buurtsportcoaches van SportSupport/Team Hillegom in Beweging werken nauw samen met Sportfondsen Hillegom B.V. ‘Een gouden combinatie’, zeggen Paul de Bree (verenigingsadviseur) en Colin van der Klauw (buurtsportcoach) van Team Hillegom in Beweging. ‘We helpen elkaar en bedenken gezamenlijk unieke sportactiviteiten.’

Beide organisaties zetten zich in voor een vitaal Nederland, stimuleren plezier in sport en bewegen en werken samen met gemeenten, maatschappelijke instellingen en andere partners in het domein van sport, beweging en welzijn. In opdracht van de gemeente Hillegom beheert Sportfondsen Hillegom onder meer sporthal De Vosse, buitenzwembad De Vosse met bijbehorende playground, en de gymzalen aan de Mesdaglaan en de Guido Gezellelaan.

 Centrale rol Sportfondsen
Colin: ‘Sportfondsen neemt in de gemeente een centrale plaats in, maar met name manager van sportcentrum De Vosse Esli Onclin is voor ons van onschatbare waarde. Hij is bijvoorbeeld belangrijk aanjager van het Bollenstroomproject, een licht activiteitenprogramma bedoeld voor de kwetsbare groep ouderen uit de dagopvang van de Bollenstroom, waarbij acht leerlingen van basisschool Meer en Dorp mij assisteren.’

‘En dreigt er een evenement van ons te verregenen, zoals vorig jaar de prijsuitreiking aan de sportkampioenen, dan is één telefoontje naar Esli genoeg. In no-time regelt hij podium, geluid en onderkomen – altijd bereid om mee te denken.’

SportSupport-activiteiten
Grote evenementen van Team Hillegom in Beweging in de Sportfondsensporthal zijn de jaarlijkse Sportinstuif, het Hillegomse Sportontbijt of de populaire Waterspeeldag voor groepen 6, 7, en 8, georganiseerd in samenwerking met studenten Sportkunde van Inholland en Cios.

Driemaal per schoolweek staan de buurtsportcoaches met het sport op straat-programma op playground De Vosse, voor potjes voetbal, trefbal of andere sportieve spellen. Op hun beurt organiseren zij ‘s zomers het complete activiteitenprogramma voor het Sportfondsenzwembad: glijbaan- en surfplankraces, muntjesduiken en kampioenschappen bommetje. Wil men iets bijzonders – onderwaterscooters of speciale festiviteiten – dan wordt er contact gezocht met Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) of Feest 44 uit Hoofddorp.

Goede Reclame
Paul: ‘We kennen elkaar, hebben de sleutels en komen op de personeels-BBQ’s. Dankzij warme banden tussen Sportfondsen en SportSupport hebben we een supersamenwerking; we krijgen ook vaak complimenten over wat we hier allemaal organiseren. En dat is goede reclame voor beide partijen!’

V.l.n.r. Colin van der Klauw (THIB), Esli Onclin (Sportfondsen), Paul de Bree (THIB)