In Nederland werden de afgelopen periode overal lokale sportakkoorden afgesloten om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Stichting SportSupport Kennemerland (SportSupport) speelde een actieve rol bij de totstandkoming van diverse sportakkoorden in de regio, waaronder die in Bloemendaal, Velsen, Lisse, Hillegom, Heemstede en Haarlem.

Bas de Wit is als senior manager van SportSupport nauw betrokken bij de uitrol van het Haarlemse sportakkoord. Bovendien was hij zelf sportformateur in de gemeenten Landsmeer en Waterland.

“Met onze kennis en expertise konden wij niet alleen een waardevolle ondersteuning bieden aan de verschillende sportformateurs, maar ook waren we in staat om de rol van procesbegeleider in te vullen in gemeenten waarmee wij nog geen samenwerking hadden.”

Nieuwe samenwerkingsvorm

Bij het ondertekenen van het Nationaal Sportakkoord (2018) riep de minister van Sport gemeenten op om het landelijke beleid te vertalen naar hun eigen lokale sportakkoord. Onafhankelijke sportformateurs kregen de opdracht om dit proces te begeleiden en alle betrokken partijen uit het speelveld met elkaar aan tafel te brengen.

Mijke Sluis, sportformateur in Bloemendaal, ziet hierin een nieuwe samenwerkingsvorm. “Een unieke opzet, waarbij sportaanbieders, gezondheidsorganisaties, overheid, onderwijs en het lokale bedrijfsleven gezamenlijk afspraken maken. Zo komt de focus te liggen op wat echt belangrijk is in de desbetreffende gemeente, en wordt het maatwerk.”

Duurzame samenwerkingsverbanden

Na afsluiting van de sportakkoorden nemen diverse stuurgroepen de uitvoeringscoördinatie op zich. In Haarlem zijn het onder andere Hogeschool Inholland, een sportminded schooldirecteur met Haarlems bloed, de gemeente en SportSupport die ambities en projecten vanuit het sportakkoord verbinden aan partners, ontwikkelingen en vraagstukken in de stad. Uitgangspunt daarbij is het zoeken naar samenwerkingsverbanden van blijvende aard en het creëren van een lerend netwerk zodat uiteindelijk de hele stad de vruchten van het sportakkoord kan plukken.

“In zo’n proces gaat het erom draagvlak te creëren”, zegt sportformateur in Velsen Emma Poelman. “En dan helpt het enorm als je wordt bijgestaan door partijen zoals SportSupport, die het als hun verantwoordelijkheid zien om sport en bewegen in de gemeente vorm te geven en draaiend te houden.”

Fundament voor de toekomst

In Landsmeer en Waterland gaf Bas de Wit als sportformateur zelf richting aan proces en inhoud van de sportakkoorden. “Vanuit SportSupport hebben we ruime ervaring hoe je lokaal beleid tot stand brengt. Ook had ik veel geleerd van het proces rondom het Haarlemse sportakkoord. In deze tijd is het van belang om sport en bewegen sterk neer te zetten. Daarom staan bij ons de buurtsportcoaches ook al lang niet meer alleen in trainingspak op de pleintjes, maar adviseren zij ook scholen of verenigingsbesturen. Die omslag is echter nog niet in elke gemeente gemaakt, en dat heb ik meegegeven.”

Ten behoeve van de transitie naar een adviserende, verbindende en coördinerende buurtsportcoach bestaat al geruime tijd een samenwerking tussen SportSupport en Arnoud Willemstijn, consultant business & organisatieontwikkeling en sportformateur in Lisse, Hillegom en Heemstede. “In de akkoorden is een prachtige basis neergelegd”, zegt hij enthousiast. “Het is een structuur waarop voortgeborduurd moet gaan worden – borging is nu cruciaal!”

Voor Bas de Wit is het grootste winstpunt dat partijen nu samenwerken waar dat voorheen niet vanzelfsprekend was. Mijke Sluis ziet daar echter meteen ook de uitdaging: “Om met alle partijen dezelfde mate van betrokkenheid te behouden, is eigenlijk een constante verbinder nodig. Gelukkig speelt SportSupport ook daarin een belangrijke rol.”

Klik op de foto om een uitgebreider verhaal te lezen over gemeente Velsen, gemeente Bloemendaal en gemeenten Lisse/Hillegom/Heemstede

Emma Poelman, sportformateur gemeente Velsen

Mijke Sluis, sportformateur gemeente Bloemendaal

Arnoud Willemstijn, sportformateur gemeente Lisse, Hillegom en Heemstede