Op de Toermalijn in Driehuis is op dinsdag 22 september het tweede traject ‘Move Mates’ bij groep 8 afgerond. Vorig schooljaar werd groep 8 van toen ook opgeleid tot Move Mate. Bij Move Mates worden kinderen door de buurtsportcoach opgeleid tot speelpleincoach. Ze leren lesgeven, spellen bedenken en deze begeleiden voor de onderbouw. Na een aantal theorie- en praktijklessen liepen alle leerlingen stage bij de groepen 1 t/m 4. Tijdens deze stages werden ze nog begeleid door Bianca, buurtsportcoach bij SportSupport. Nu alle 26 leerlingen hun certificaat hebben ontvangen mogen zij in groepjes aan de slag zonder begeleiding. Tijdens de uitreiking van de certificaten kregen de Move Mates ook de sportbrochure, hét boekje als het gaat om een overzicht van het sportieve aanbod in de gemeente. De groep 8’ers hebben erg veel zin om zelfstandig aan de slag te gaan, maar sommige vinden het ook nog erg spannend! Ze vinden het vooral leuk om de kinderen te verzorgen en ze te helpen.