Buurtsportcoaches kom je overal tegen in regio Zuid-Kennemerland, Bollenstreek en IJmond. Het zijn professionals die in de wijk sport en bewegen versterken en verbinden.

Paul de Bree is een bekend gezicht in Hillegom maar inmiddels ook in Vogelenzang. Samen met zijn collega Saskia Reuhman draaien ze wekelijks verschillende activiteiten om bij te dragen aan een Vitaal Vogelenzang. “Het is vitaal in de breedste zin van het woord, gezond van geest en van lijf. Je ziet tegenwoordig nog maar weinig kinderen buiten spelen. Kinderen maar ook ouderen elkaar weer laten ontmoeten. Het dorp weer op de kaart zetten met nieuwe impulsen en mensen mobiliseren. De samenwerking stimuleren met de verschillende partijen zoals sportverengingen, welzijnsorganisaties en bewoners, daar zijn wij flink actief mee,” begint Paul enthousiast te vertellen.

Walking Football
Er draaien momenteel een aantal projecten waarbij Paul en Saskia betrokken zijn. Een van die projecten is Walking Football voor dementerende ouderen. Paul: “In oktober zijn we een pilot gestart met Zorgbalans. Zij wilden de mensen van de dagbesteding graag een sportieve activiteit aanbieden. Met Walking Football vangen we 2 vliegen in een klap. Deze doelgroep heeft een laagdrempelige activiteit maar daarnaast bieden wij de ‘gewone’ oudere inwoners ook een leuke bezigheid, want iedereen is welkom. Het is fijn om te zien dat ze allemaal plezier hebben. En niet geheel onbelangrijk, als je in beweging blijft, blijf je ook soepeler en vitaler.

Talententijd
De Paradijsvogel biedt de leerlingen 5x per jaar een hele dag talententijd. De leerlingen kunnen die dag kiezen uit verschillende workshops. “Wij organiseren hiervoor altijd het sportonderdeel. We zijn begonnen met honkbal en inmiddels zijn al vele sporten de revue gepasseerd. Het is aanvullend op het reguliere onderwijs. Ik ben blij dat een school sporten ook in het programma meeneemt want een hele dag extra bewegen is altijd mooi meegenomen.”

Samen sta je sterker
Daarnaast bieden de buurtsportcoaches ook verenigingsadvies bij SV Vogelenzang. Paul heeft onlangs zijn specialisatie hiervoor afgerond. “Wij kunnen verenigingen adviseren met tips en tricks. Een mooi voorbeeld is dat wij ook hier de 10 gouden regels hebben opgesteld. Je wilt als vereniging laten zien waar je voor staat en hier passen die gouden regels perfect bij. Ook in Vogelenzang hebben wij een verbindende rol en proberen wij de mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen en het dorp, de school en het verenigingsleven aan elkaar te koppelen. Samen sta je altijd sterker.”

Ga er samen op uit
Daarnaast zijn we voor de gehele gemeente Bloemendaal gestart met een projectgroep eenzaamheidbestrijding. Onder ouderen maar ook onder jongeren is dit een groot vraagstuk. Mensen wijzen op alle mogelijkheden voor sport en bewegen of andere activiteiten om zo het sociale netwerk weer op te halen. “Het is belangrijk om onder de mensen te komen en in beweging te blijven. Je kan je buren vragen om een paar keer per week een blokje te wandelen of aansluiten bij een vereniging voor nog meer contacten. Denk aan een kaartgroep of een cursus, er is altijd wel iets te doen. Ga er samen op uit en blijf zo lang mogelijk actief,” sluit Paul zijn verhaal af.

SportSupport
Het team in gemeente Bloemendaal bestaat uit 6 medewerkers van SportSupport. SportSupport treedt in opdracht van gemeente Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom en Velsen op als werkgever van de buurtsportcoaches. Elke gemeente heeft specifiek beleid op de inzet van de buurtsportcoaches. Meer informatie op sportsupport.nl.