Ook in het schooljaar 2016 – 2017 gaat SportSupport weer een samenwerking aan met CIOS en InHolland.

Studenten van de PABO (InHolland) hebben de keuze om Sport & Bewegen te volgen tijdens hun opleiding. Afgelopen schooljaar heeft SportSupport gastlessen gedoceerd aan deze groep. Onder andere een les over het sportbeleid en sportinfrastructuur in Haarlem en omgeving en natuurlijk lessen waarbij ze letterlijk gingen sporten zoals tennis, atletiek en judo. Deze laatste lessen werden gegeven door de door buurtsportcoaches. Ook dit schooljaar verzorgen wij weer lessen aan de 1e- en 2e-jaars studenten.

Ook met het CIOS heeft SportSupport een intensieve samenwerking. Dit schooljaar wordt deze samenwerking uitgebreid. Het sportinstituut wil het vak Buurt, Onderwijs en Sport weer op opnieuw introduceren. De studenten die dit vak volgen, krijgen dit schooljaar o.a. praktijklessen bij onze buurtsportcoachteams. In duo’s gaan 3e en 4e-jaars studenten een half jaar lang praktijkervaring opdoen en praktijkopdrachten uitvoeren bij de buurtsportcoaches.