Op 28 mei, de startdag van NLdoet van het Oranjefonds, stond stadsdeel Haarlem Zuid-West geheel en al in het teken van bewegen. Onder de noemer ‘Van Zuid tot West in Beweging’ lanceerden partners uit de wijk de beweegroute: een uitnodigende wandeling door de buurt, waarbij onderweg het aanwezige straatmeubilair en andere voorwerpen gebruikt kunnen worden voor het uitvoeren van leuke, laagdrempelige oefeningen. Balanceren tegen een lantaarnpaal, opstaan en gaan zitten op de bankjes langs de openbare weg.

Het is een gezamenlijk initiatief van Sociaal Wijkteam Zuid-West, Stichting SportSupport, de Wijkraad Houtvaartkwartier, Haarlem Effect, Vitaal Haarlem, BSO De Geelwitjes, Alliance’22, Albert Hein Vos, de Stookkamer en Stichting De Baan. Manon Hoefman van Sociaal Wijkteam: “We willen dat bewegen in de openbare ruimte in Haarlem Zuid-West een plek krijgt. Met de bedoeling om jong en oud in beweging te brengen, maar ook om het contact in de buurt te vergroten.” Peter Casper van de Wijkraad: “In een wereld die steeds meer versteend raakt, is de aandacht voor stukjes groen en ruimte voor ontmoetingen hoognodig. Door onze krachten te bundelen hopen we meer draagvlak te creëren.”

Vanaf het verzamelpunt bij Albert Heijn Vos aan de Westergracht liep een enthousiaste groep buurtbewoners, partners uit het netwerk en enkele vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem gezamenlijk de beweegroute die eindigde bij voetbalclub Alliance‘22. Voor de allerkleinsten was er daarnaast een vossenjacht vanaf BSO de Geelwitjes, De Stookkamer organiseerde een uitdagende Miniatuur Buur Safari en Vitaal Haarlem verzorgde 60+ Buurtsport bij Alliance’22.

“Geweldig hoe we vanuit de behoefte aan verbinding en ontmoeting alles in één netwerk hebben kunnen samenbrengen”, zegt Daniëlle Krijger van SportSupport. “Vóór de wijk, door de wijk! Er zijn meerdere routes uitgezet die bewoners op eigen gelegenheid kunnen uitproberen. Als het aanslaat kunnen we kijken naar een officiële beweegroute, bijvoorbeeld in samenwerking met KWIEK. Met mooie (stoep)tegels of bebording met aanwijzingen.”

Ook wethouder Floor Roduner liep mee. “Dat zoveel partners zoveel mensen hebben kunnen enthousiasmeren, dat is toch prachtig. Er is grote behoefte aan dit soort initiatieven.” “Door corona weten we hoe belangrijk lichamelijke beweging is”, beaamt tevreden buurtbewoner Anton. “Maar ook dat het prettig is om je buren te kennen. De beweegroute verbindt die twee dingen.” Mevrouw Ipenburg doet vanuit Trefpunt ‘t Trionk in rolstoel aan de wandeling mee en geniet met volle teugen, ook al zijn niet alle oefeningen aan haar besteed. “Deze combinatie van netwerkpartners levert veel blije en ook nieuwe gezichten op”, vat gebiedsverbinder leefbaarheid en veiligheid Moira Faber mooi samen. “En de opkomst is super!” Er ligt een mooie basis voor verdere samenwerking.