Het CIOS Haarlem gaat vanaf komend schooljaar (eind september 2016) starten met een nieuwe opleiding (Keuzedeel): ‘Brede Trainer Coach 3”. Het “Brede” slaat op het generieke karakter van de opleiding. De opleiding is daarom geschikt en toegankelijk voor iedereen met trainer/coach ambities, ongeacht de sportachtergrond.

Studieprogramma in grote lijnen:

  • 16 x een workshop van 3 uur, op de maandagavond van 1900 uur tot 2200 uur op het CIOS
  • Experts/docenten van het CIOS verzorgen de workshops
  • De Bonden die deelnemen in dit (landelijk) initiatief verzorgen de leercoachbijeenkomsten
  • Verder kunnen er per Bond een aantal extra workshops aan het programma toegevoegd worden
  • Alle opdrachten moeten worden uitgevoerd op de stage (eigen club), en worden begeleid door een praktijkbegeleider
  • Het Bondsdiploma wordt afgegeven door de Bond, en is gebaseerd op resultaten uit de portfolio en praktijkexamen(s).

Waar leidt de opleiding toe op:

De kernkwaliteit van een Trainer Coach 3 is het verzorgen van een zeer goed opgebouwde, verantwoorde training en die daarmee in wedstrijdverband, verbeterde resultaten terugziet van zijn/haar sporters. Hij/zij kan een sportevenement of wervingsactiviteit opzetten en kan assistent-coaches begeleiden. Tot slot moet hij/zij vaardigheidstestjes kunnen afnemen bij sporters, om zo bijvoorbeeld selectie en of progressie vast te kunnen stellen

Kosten:

Bondstarieven die variëren tussen de €500 en €1500 (exclusief examenkosten). Studiemateriaal vanuit het CIOS, die variëren tussen de €50 en €150. Sommige Bonden vergoeden bij een goed afronden van de opleiding, voor een deel de opleidingskosten.

Voorwaarden:

  • Intakegesprek met een expert/docent en de projectleider
  • Stageplek en stagebegeleider

Informatie:

Bij de projectleider van dit initiatief: Jeroen Scheffer, Jscheffer@novacollege.nl, 06 41 663330