Stichting SportSupport Kennemerland is veel meer dan sport alleen: de organisatie zet sport en bewegen over de volle breedte in om diverse maatschappelijke doelstellingen te behalen. Dus niet alleen op sportgebied, maar juist ook waar het gaat om gezondheid en preventie.

“SportSupport is in 25 jaar uitgegroeid van een hoofdzakelijk uitvoerende organisatie naar ook een belangrijke advies- en kennispartij”, zegt Tim Joon, manager Sport en Bewegen bij SportSupport. “En ja, we bieden nog altijd mooie sportactiviteiten aan op buurtpleintjes en scholen, maar ons aanbod is zoveel breder.”

Samenwerking
SportSupport is een waardevolle samenwerkingspartner, die ook kan meedenken over jongerenwerk, zorg en welzijn. Belangrijke partners zijn bijvoorbeeld gemeenten, Hogeschool Inholland en CIOS, Kennemerhart en verschillende schoolbesturen. Tim: “Prachtig om te zien dat wij voortdurend de vrijheid en het vertrouwen krijgen om die ondersteunende en innovatieve rol te kunnen spelen. Gemeenten betrekken ons bij hun sport- en beleidsplannen, we bieden trajecten voor clubkadercoaching aan en we informeren scholen en verenigingen onder meer over goede voeding en een gezonde kantine. Daarnaast hebben we bij diverse Sport- en Preventieakkoorden in de regio een regisseursrol, waarbij we de partijen uit het veld bij elkaar brengen.”

Positieve effecten
Sport en bewegen zijn onmisbaar voor een vitale en gezonde samenleving. Al langer is duidelijk dat lichamelijke beweging de kans op obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten vermindert, maar inmiddels zijn ook de positieve effecten op de mentale, sociale en emotionele gezondheid onmiskenbaar aangetoond. Tim: “Mensen die regelmatig sporten en bewegen zitten lekkerder in hun vel, hebben meer zelfvertrouwen en kunnen beter omgaan met angst en stress. Daarnaast heeft het een gunstig effect op het leervermogen en geheugen, en draagt het in sociaal verband bij aan een beter sociaal netwerk, meer plezier, veerkracht en zelfbeheersing.”

Preventie
Het inzetten van sport en bewegen is bovendien relatief goedkoop en daarmee een effectieve strategie in het voorkomen van chronische ziekten. “Ik zou willen dat de eerste- en tweedelijnszorgpartijen ons direct als partner aanhaken”, zegt Marije de Wolf, preventieregisseur bij SportSupport. “Wat dat betreft zijn we nog onvoldoende in beeld aan de preventiekant. Zonde, want de kracht van sport en bewegen is op zoveel verschillende domeinen inzetbaar. Bijvoorbeeld de Nationale Diabetes Challenge laat zien hoeveel wij samen met huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten kunnen bereiken. De inzet wordt nu hoofdzakelijk gefinancierd vanuit de afdeling Sport van de gemeente, maar waarom niet ook vanuit de overige afdelingen, zoals Gezondheid en WMO? Het doel is tenslotte veel breder dan ‘slechts’ het stimuleren van sport en bewegen. En waarom niet ook een intensievere samenwerking met het ziekenhuis?”

Bredere blik
Marije: “Wel is er een duidelijke transitie gaande. Steeds meer artsen en zorgverleners verbreden hun blik en ook het feit de GLI (gecombineerde leefstijlinterventie, gericht op een positieve gedragsverandering van mensen met overgewicht) deels vergoed wordt, is een stap in de goede richting. Maar willen we sport en bewegen optimaal inzetten voor meerdere sociale doeleinden, dan is er een grotere shift in mindset nodig. Op dat vlak kan SportSupport een waardevolle rol vervullen. Niet zozeer qua sport- en beweeguren, maar juist als het gaat om het gebruiken van onze kennis en expertise ten behoeve van preventie.”

Bron: Jaarmagazine SportSupport 2021