SportSupport Kennemerland
De antenne van de regio

Onder de slogan ‘Een leven lang gezond actief’ stimuleert SportSupport een actieve leefstijl. Het motto is gedistilleerd uit de ideeën die leven binnen het eigen team en bij de samenwerkingspartners. Kenmerkend voor de stichting, die in haar aanpak eerst luistert naar de behoefte om daar vervolgens gerichte actie op te ondernemen. Om daarin succes te hebben, is vooral een kwestie van verleiden.

Jerry Buitendijk is sinds zes jaar de energieke directeur van SportSupport. Hij heeft intrek genomen in een bescheiden kantoor in Delftwijk, samen met enkele andere maatschappelijke organisaties. Midden in de wijk, want zichtbaarheid en bereikbaarheid zijn belangrijk. Het team van ‘SportSupporters’ is de antenne die signaleert wat er in de wijken en doelgroepen speelt. Cruciaal, vindt Buitendijk. ‘Het gaat er niet om wat wij graag zouden willen aanbieden. We werken vanuit de vragen in de samenleving: wat is de behoefte en hoe kunnen wij daarin voorzien?’

Wat is jullie hoofdtaak?
“Wij stimuleren, faciliteren en organiseren sport en bewegen. En dan richten we ons vooral op die groepen, voor wie gezond en actief leven geen vanzelfsprekendheid is. Daarom is het zaak dat we voeling hebben met de inwoners. We zijn uitvoerder van gemeentelijk  sportbeleid, maar worden steeds vaker vroegtijdig gevraagd om mee te denken om het sportbeleid te (her)vormen of verfijnen. We leggen elke dag ons oor te luister in de wijken. Met sport en bewegen hebben we vaak eenvoudig ingang bij diverse organisaties en instanties. Daarbij helpt ook onze vragende opstelling, in plaats van een dicterende. Dat maakt anderen automatisch ontvankelijker om samen op te trekken.”

Weten andere organisaties SportSupport goed te vinden?
“Zeker. Maar het kan altijd beter, door meer uit te dragen wat we kunnen. Bijvoorbeeld naar verenigingen. Er speelt veel bij de clubs, die soms onder druk staan door gebrek aan bestuurlijk kader of door een teruglopend ledental. Wij zien ook kansen. Zo is er de trend dat mensen meer de eigen regie willen nemen, dus sporten buiten een club om zodat het beter past in de agenda. Dat lijkt een risico, maar biedt ook aanknopingspunten. Er ligt hier in Haarlem een goede, brede, maar ook dure sportinfrastructuur. Veel accommodaties staan grote delen van de dag leeg. Daar ligt ook een taak voor ons, om de mogelijkheden inzichtelijk te maken. Stel de faciliteiten breder beschikbaar. Dat zorgt voor aanloop, bekendheid en mogelijk ook binding met de club. Het kan leiden tot extra omzet voor het clubhuis, bijdragen aan positieve uitstraling en daarmee misschien werving van nieuwe leden en vrijwilligers. Hoewel we soms te bescheiden zijn, werken we ook vanuit de gedachte dat als we mooie dingen doen, die bijdragen aan onze zichtbaarheid.”

Wat is het mooiste resultaat van 2016?
“Om die vraag goed te beantwoorden, moeten we eerst het criterium bepalen. Qua evenementen was bijvoorbeeld de Velsertunnel Run een geweldige blijk van ons kunnen. Ondanks de korte voorbereidingstijd van amper twaalf weken, is het toch gelukt. Samen met heel veel andere partijen en organisaties. Dat was echt een ultieme prestatie. Aan de andere kant heeft zo’n loop iets minder met sportstimulering te maken dan veel andere projecten die dichter bij de kern van ons werk liggen. Hoewel sommigen er wel weer door in beweging komen, om zo’n evenement verantwoord te kunnen uitlopen vereist ten slotte enige voorbereiding. SportSupport zet zich graag in voor een mooi sportief feest. Daarom hebben we hierin ook zelf het initiatief genomen. Een ultieme inspanning en prestatie terwijl alle andere activiteiten ook gewoon doordraaiden.” Er wordt geklopt, de deur gaat open. De bezoeker roept zonder binnen te komen, ‘Bas ik ben leeg!’ Buitendijk lacht. ‘Goedemiddag Theo, ik ben even in gesprek maar vraag even aan een collega.’ Om onverstoorbaar te vervolgen: “Dit is nou een mooi voorbeeld van het gigantische arsenaal aan vrijwilligers waarop wij kunnen terugvallen. Dankzij hen, kunnen wij het werk uitvoeren wat we doen. We koesteren dat en spreken dat ook uit. Het beheren van dat netwerk is voor al onze medewerkers een kerntaak. Waar waren we ook alweer gebleven…?”

Bij de andere activiteiten in de sportstimulering…
“Oh ja! De kunst van ons werk zit het ‘m in het verleiden. We proberen mensen bewust te maken van het positieve effect van sport en bewegen, maar dragen ze niets op. We achterhalen wat er speelt, wat de obstakels zijn en creëren op basis daarvan een aantrekkelijk speelveld. Mogelijkheden zijn er legio. Dan kom ik ook in het domein van de sportverenigingen. Want daarin is Nederland rijker dan welk land ook ter wereld. Aan ons de taak om te zorgen dat er een match komt tussen behoefte en de georganiseerde sport. Dat kan zijn door mensen op activiteiten te attenderen of, deze zelf te organiseren. Beter nog door de verenigingen te ondersteunen in die organisatie. We gaan daarbij liefst pragmatisch te werk: niet te veel praten, vooral veel doen.”

Welk project springt daar uit?
“Da’s lastig kiezen, maar laat ik er toch één noemen… Een mooi initiatief, waarin alle facetten van ons werk naar voren komen, is het verzorgen van de cursus ‘Leider Sportieve Recreatie 2 en 3’. Met partners uit onder andere zorg en welzijn hebben we een cursusgroep gevormd, met mensen die een afstand kennen naar arbeidsmarkt en/of onderwijs. Zelf laten bewegen en ervoor zorgen dat zij na de opleiding in staat zijn dit weer over te dragen. Dat is de ultieme vorm, omdat we zo mensen maatschappelijk weer actief krijgen en zij op hun beurt ditzelfde gaan doen. Ondertussen hebben enkele tientallen deelnemers bij ons hun diploma gehaald, en hebben we er zelfs al twee in dienst kunnen nemen. Daar ben ik zó trots op. Op SportSupport, maar juist ook op die mensen zelf. Dat kan me echt ontroeren, dat het lukt om via sport en bewegen mensen weer in hun kracht te brengen. En het brengt ons nog dichterbij het begrijpen wat de behoefte is. Dat is een enorme winst.”

BRON: Sportkrant Haarlem, Bert Hartman, Fier

RJ6-SpS-4967

Foto: Renata Jansen fotografie | renatajansen.nl