Tussen Hogeschool Inholland Haarlem en Stichting SportSupport bestaat al jarenlang een succesvolle samenwerking: Sportkundestudenten vullen diverse meeloopstages in en helpen bij grote sportevenementen zoals de Haarlemse Grachtenloop of de Koningspelen. Sinds anderhalf jaar verkennen Tim Joon, stagecoördinator bij SportSupport, en Tim Vreeburg, docent Sport en Maatschappij bij Inholland Haarlem, de mogelijkheden om de samenwerking tussen de beide organisaties te verdiepen.

Tim Joon: “Het idee is dat studenten van de opleiding Sportkunde gedurende al hun leerjaren een aantal producten of diensten van SportSupport op structurele basis ondersteunen. Bij de opleiding staat in het eerste leerjaar de uitvoering centraal, in het tweede jaar het begeleiden van uitvoerders, in het derde jaar het coördineren van evenementen en in het vierde jaar het evalueren en verbeteren van activiteiten. Implementeer je deze onderwerpen in de organisatie van SportSupport, dan heb je het niet meer over een stage, maar wordt het echt onderdeel van het vak. Een compleet nieuw proces, dat we vanaf volgend voorjaar echt goed willen te uitrollen.”

TSO-aanbod en Fittest
In eerste instantie komen voor dit traject twee activiteiten van SportSupport in aanmerking: het TSO-aanbod op diverse basisscholen in de regio en de Fittesten. “Van de Sportkundestudenten van Inholland Haarlem komen alle eerstejaars bij onze TSO’s helpen in de uitvoering”, zegt Joon. “Een aantal tweedejaars bekijkt wat er kan worden toegevoegd aan het sport&spel-aanbod op één specifieke TSO-locatie, terwijl een derdejaarsstudent een overkoepelend plan maakt om het algehele TSO-aanbod te verbeteren. Een vierdejaars ten slotte onderzoekt of kinderen op de TSO vooruitgang boeken wat betreft motoriek en/of kracht; het adviesrapport dat daaruit voortvloeit wordt dan hopelijk een half jaar later weer door een derdejaars geïmplementeerd in het aanbod.”

“Op deze manier vorm je met elkaar een ‘learning community’, waarbij je een project dus constant blijft verbeteren. Ook aan de Fittesten wordt naderhand een evaluatieonderzoek gekoppeld, maar daar is de volledige organisatie in handen van een drietal vierdejaarsstudenten, die dan in de uitvoering weer hulp krijgen van een groep eerste- en tweedejaars.”

Toegevoegde waarde
Op deze manier wordt de opleiding Sportkunde aan de actualiteit en de praktijk gekoppeld, met realistische voorbeelden en echte werkomstandigheden. Bedachten in het verleden de docenten fictieve casussen, nu gaan studenten de concrete praktijk in. En volgens Joon hebben studenten die later bij SportSupport solliciteren al een kleine voorsprong op de rest vanwege de opgedane ervaring en kennis van het bedrijf.

“Belangrijkste winstpunten voor SportSupport zijn zonder twijfel de evaluatie- en verbeterprocessen die eraan vastzitten, want het ontbreekt ons vaak aan mogelijkheden om enquêtes af te nemen en onderzoek te doen. Daarnaast kunnen we dankzij de verbinding met een onderwijsinstituut als Inholland veel meer scholen en dus kinderen bereiken. Onze slogan is weliswaar ‘iedereen een leven lang gezond actief’, maar dat is bijna onmogelijk voor elkaar te krijgen met de mankracht die wij hebben. Met meer kan je nu eenmaal meer dan alleen, wat ook betekent dat we kinderen kwalitatief beter kunnen begeleiden. Uiteindelijk leveren we daardoor een beter product.”

Een veelbelovend samenwerkingstraject
Op papier staat het als een huis, maar in de praktijk zijn er nog wel wat zaken te tackelen. Niet iedere student is even geschikt, sommige scholen hebben liever niet zo veel studenten op het schoolplein en van de collega’s van beide organisaties vraagt het een omslag in denken. Joon zelf is hoe dan ook razend enthousiast: “Als je ziet wat we er nu al aan overhouden en waar het nog naartoe kan, dan zijn we echt goed op weg! Wat mij betreft is dit een zeer veelbelovend samenwerkingstraject.”