Zoveel mogelijk Haarlemmers met plezier laten sporten en bewegen. Dat is het doel van het Haarlems Sportakkoord. Om dit doel te realiseren waren op woensdag 25 september ruim 80 maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, scholen en andere betrokkenen aanwezig bij Alliance ’22 om te praten over de inhoud van dit akkoord.

In het Haarlems Sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de doelstellingen willen gaan behalen. Door gezamenlijk om de tafel te gaan worden de organisaties aan elkaar gekoppeld, zodat het akkoord echt van de Haarlemmers en de stad is en niet van de overheid of gemeente, met een breed draagvlak vanuit de sport, sociale en maatschappelijke partners en scholen.

Tijdens de avond waren er negen tafels met diverse onderwerpen waarover de aanwezigen hun mening of idee konden vertellen. Omdat de groep zo divers was, leidde dit tot een dynamische avond met veel ideeën over bijvoorbeeld hoe om te gaan met tieners die afhaken bij sportverenigingen, hoe kan je een accommodatie anders gebruiken dan voor de traditionele sport(vereniging) of hoe je kwetsbare groepen in beweging krijgt?

Aan het einde van de avond heeft meer dan de helft van de organisaties aangegeven het Sportakkoord te willen steunen, bekrachtigd door een handtekening op het supportersbord. De overige organisaties wachten op de verdere uitwerking voordat zij hun handtekening gaan zetten en gaven aan graag mee te willen denken over de verschillende initiatieven.