De cursus is inmiddels van start gegaan in Haarlem-Noord met veel enthousiaste deelnemers. De behoefte is groot, zo blijkt, want de nieuwe cursus die in februari 2018 start loopt ook al vol.

Op dinsdag 5 september 2017 vond er in het gebouw van scouting Brigitta een informatiebijeenkomst over valpreventie plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door SportSupport in samenwerking met Dock. De bijeenkomst was bedoeld voor ouderen uit Haarlem en Velserbroek die niet stevig meer op hun benen staan en/of bang zijn om te vallen, met als doel zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het motto van SportSupport is dan ook een leven lang gezond actief, waarbij het draait om zolang mogelijk gezond te kunnen blijven leven. Na afloop van de informatiebijeenkomst kregen de ouderen de kans zich in te schrijven voor de cursus valpreventie ‘in Balans’.

Op de bijeenkomst kwamen ouderen van verschillende leeftijden en condities. De een wenst steviger op de benen te kunnen staan of makkelijker uit bed te komen, de ander wilt graag van de angst om te vallen af. Zo’n 50 ouderen waren aanwezig deze ochtend. Eerst werd er een informatieve introductie gegeven door twee docenten die de cursus zullen geven. Na een uurtje werd er ook een stukje praktijk gedaan. De ouderen maakten hierdoor kennis met oefeningen die zij tijdens de trainingen ook kunnen verwachten. Met veel plezier deden zij mee, sommigen begonnen zelfs enthousiast met de muziek mee te zingen.

Ouderen worden naarmate ze ouder worden steeds zwakker en wankeliger. Door middel van de cursus wordt geprobeerd de spieren sterker te maken en behouden en een betere balans te krijgen, waardoor de kans op valongelukken verkleind. Tijdens de valpreventie wordt er tussen theorie en praktijk afgewisseld. Bij de cursussen wordt er veel uit het boek gewerkt met een klein stukje praktijk. Er komen onderwerpen aan bod zoals de oorzaak van vallen, een stukje voeding en wat je kunt doen na de cursus om het behaalde resultaat te behouden. De trainingen zijn vooral gericht op de praktijk, het uitvoeren van oefeningen op muziek, om onder andere de spieren te versterken. Daarnaast zijn de trainingen ook gericht op de maatregelen die genomen kunnen worden voor de onveilige situaties in huis en wordt erin gegaan op het veilig gebruik van een rollator en/of wandelstok.

Wilt u meer informatie over deze cursus bel dan met Lucia Grooff van SportSupport: 023 526 03 02 of mail lgrooff@sportsupport.nl

Wilt u graag meer of gaan bewegen bekijk dan het sportaabod voor bewegen50+: www.bewegen50plus.nl