Politiek Sportcafé bij InHolland op maandag 19 maart 2018

‘Het sportbudget moet net zo groot worden als het cultuurbudget’. Met deze uitspraak aan het eind van het Politiek Sportcafé kreeg CDA-lijsttrekker en huidige wethouder sport Merijn Snoek de handen op elkaar. Voorafgaand aan de slotconclusie was er flink gediscussieerd door de twaalf vertegenwoordigers uit de lokale politiek in Haarlem met sport in hun portefeuille.

Om de discussie los te trekken poneerde organisator Jeroen Koomen van SportSupport een vijftal stellingen voor de ruim tachtig toehoorders. Daarbij mochten iedere keer twee raadsleden hun visie geven over de casus. Op die manier kwam er reactie uit de zaal waar de toehoorders, opgesteld in arena-vorm, kort op het strijdtoneel zaten. Er werd gesproken over integratie en diversiteit, accommodatiebeleid, het sociaal domein, topsport en de toegankelijkheid in letterlijke en figuurlijke zin van het aangepast sporten. Presentator en oud-hockeycoryfee Tom van ’t Hek leidde de avond.

Over een ding was iedereen het eens: ‘Sport is belangrijk’. Om bijvoorbeeld op gezond gewicht te blijven en voor de sociale cohesie. Zeker in een groeiende stad als Haarlem moet er rekening worden gehouden met de toekomst. Daarom zou er gekeken moeten worden naar ‘kruisbestuivingen’ van verenigingen. Waarom zou de klaverjasclub niet op donderdagmiddag bij de voetbalclub terecht kunnen? Er werden al snel ‘bondjes’ gevormd van eensgezinden. Samenwerkingen in spé.

Natuurlijk zaten er op de tribune mensen met een sporthart. Het verschil zat ‘m in de nuance. Want waarom kan sport niet gefinancierd worden uit andere ‘potjes’.  Om alles toegankelijk te houden zou ook meer een beroep gedaan moeten worden op de Haarlem Pas. Alleen maar om sport te gebruiken op divers maatschappelijk vlak en om de deelname verder te brengen dat de huidige 68 procent.

Om deze deelname te vergroten zijn in het sociaal domein de buurtsportcoaches wijkgericht actief. Hun inzet stond niet ter discussie. Zij hebben hun rol al meer dan bewezen bij het in beweging krijgen en laten participeren van lastig te bereiken doelgroepen. Het leggen van verbindingen richting verenigingen werd als pluspunt gezien.

Bijna unaniem, op vier procent na, vond iedereen dat sportaccommodaties toegankelijk moesten zijn voor mensen met een beperking. Een grote eensgezindheid. Maar wie alles zou moeten betalen werd even in het midden gelaten. Er was ook aandacht voor topsport. Schaken en karate zijn nieuwe kernsporten in Haarlem conform de eisen gesteld vanuit de gemeente. Het budget is groter geworden en gelukkig niet ten koste van judo, badminton, turnen, honk- en softbal, de andere vijf kernsporten.

De conclusie dat sport steeds hoger op de politieke agenda is komen te staan kon de goedkeuring wegdragen van iedereen. Meer geld is nodig om sport & bewegen in een groeiende stad goed en dichtbij te faciliteren. Op basis van goede onderbouwingen zou het sportbudget volgens sommige partijen verder omhoog kunnen. Volgens Merijn Snoek zijn er al ‘kleine dingen aan het gebeuren.’ Zo werden de plannen van een turnhal al goedgekeurd door de Raad. Sporters hebben een lange adem. Dat zou weleens goed van pas kunnen komen om de zaken gerealiseerd te krijgen.