Tijdens de coronacrisis is het contact tussen de sportverenigingen en SportSupport beduidend geïntensiveerd. Dat zeggen Renger van Grinsven en Daniëlle Krijger van Stichting SportSupport Kennemerland. Zij zijn als verenigingsadviseur werkzaam in de Haarlemse stadsdelen Oost, Centrum/West en Noord.

‘Als verenigingsadviseur is het je taak om de verenigingen op organisatorisch en bestuurlijk niveau te adviseren. Wat we nu zien is dat veel verenigingsbestuurders wakker liggen van alle nieuwe verantwoordelijkheden en veiligheidsmaatregelen, en men vindt het dan prettig om daarover met ons te sparren.’

Buitensporten
Tijdens de lockdown kwam de focus sterk op buitensporten te liggen. Daniëlle: ‘Wij hebben goed de verbinding kunnen leggen tussen binnen- en buitensporten. Dankzij de geweldige handreiking van de buitensportverenigingen om hun sportvelden vrijwel belangeloos beschikbaar te stellen, konden belangrijke doelgroepen zoals de senioren veilig blijven bewegen. Maar ook veel andere binnensporters hebben nu de voordelen van trainen in de frisse lucht ontdekt, zie ik.’

Overal ontstonden nieuwe samenwerkingsverbanden. Grote winst vinden beide adviseurs dat er nu voor het eerst ook verbinding bestaat met anders georganiseerde sportaanbieders, zoals sportscholen en bootcampinstructeurs. Zij kampten immers met dezelfde onzekerheden als de sportverenigingen.

Informatieverstrekker
SportSupport stelde zich vanaf het begin op als schakel tussen gemeente en sportaanbieders. Als belangrijk informatieverstrekker houdt SportSupport alle partijen op de hoogte van de stand van zaken, via de nieuwsbrief licht men gemeentelijk beleid toe, nieuwe protocollen worden besproken en ervaringen en goede voorbeelden gedeeld.

‘Iedere vereniging heeft unieke problemen’, benadrukt Renger. ‘Bestuursleden pakken daardoor sneller de telefoon dan voorheen – iedere dag, ook in het weekend en zelfs via whatsapp weten ze ons te vinden. De drempel is lager, het contact intensiever en persoonlijker. Steeds vaker komen nu ook financiële zorgen aan de orde.’

Verbinding
Daniëlle: ‘De sportverenigingen weten ook elkáár goed te vinden, de onderlinge lijntjes zijn kort. Vóór Covid-19 hadden we al plannen om dat te faciliteren via netwerkbijeenkomsten en contactavonden, maar alles werd helaas gecanceld. Aan ons nu de uitdaging om deze verbondenheid tussen de sportclubs te laten beklijven; om door te pakken zolang dit nog is.’