Het programma Move Mates leidt kinderen uit groep 7 op tot speelpleincoach. Zij leren om zelfstandig spellen en leuke beweegactiviteiten te organiseren voor de jongere kinderen op het schoolplein tijdens de pauze. Buurtsportcoaches Adrie Engel (33) en Bianca van Geldorp (26) zijn als Move Mates-opleider voor Stichting SportSupport Kennemerland actief in de gemeente Velsen, onder andere op basisscholen De Toermalijn (Driehuis) en De Hoeksteen (Velserbroek).

Bianca: ‘Het komt veel voor dat leerlingen zich tijdens de pauze vervelen. Niet iedere school beschikt over een ruim schoolplein en materialen die uitdagend genoeg zijn, en met een klein duwtje in de juiste richting en een beetje extra inspiratie bereik je dan al snel wat. De Move Mates, de speelpleincoaches van groep 7 dus, bedenken spellen en activiteiten voor alle kids om aan mee te doen en ze proberen iedereen op het schoolplein zoveel mogelijk bij hun activiteiten te betrekken. Voor wie wil, want niks is verplicht. Daarnaast is het ook een mooie manier om pesten tegen te gaan, want iedereen mag meedoen.’

Praktijklessen

De school bepaalt zelf hoeveel leerlingen van groep 7 en/of groep 8 worden opgeleid tot Move Mate. Na eerst een introductieles volgt dan een reeks praktijklessen, die worden afgesloten met een stageperiode. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat, en vanaf dat moment kunnen zij in kleine groepjes aan de slag op het schoolplein, desgewenst gebruikmakend van spellenkaarten met daarop per spel de benodigde materialen en belangrijkste spelregels.

Adrie: ‘In feite leren we de Move Mates in relatief korte tijd hoe ze moeten lesgeven, en dat pakken zij keer op keer razendsnel op! Het is geweldig hoe zij zich ontplooien: hoe je voor een groep staat, hoe je iets kort en duidelijk uitlegt en hoe je handelt als er bijvoorbeeld ruzie ontstaat. Bovendien leren ze met een geheel nieuwe verantwoordelijkheid om te gaan.’

Groter bereik

‘Het Move Mates-programma’, licht Bianca toe, ‘biedt een goed alternatief voor de tussenschoolse opvang (TSO) die de buurtsportcoaches al jaren op diverse scholen verzorgen. Het betekent weliswaar dat je vooraf een aantal maanden intensief bezig bent (met opleiden) binnen één school, maar daarna kunnen de Move Mates zelf aan de slag. Zo bereiken we uiteindelijk veel meer scholen en zijn wij dus veel breder inzetbaar voor de hele gemeente.’

Win-win-win-win-situatie

Bianca: ‘Door het Move Mates-traject zie je dat de oudere en jongere kinderen elkaar gaan herkennen en heel enthousiast gaan begroeten en knuffelen zelfs! Soms worden ze met gejuich onthaald als ze het schoolplein opkomen. Het creëert een saamhorigheidsgevoel dat er normaalgesproken op zo’n basisschool niet is.’

Adrie: ‘Je ziet de Move Mates in hun persoonlijke ontwikkeling groeien en met alles wat ik ze aanreik gaan ze direct aan de gang. Het geeft plezier en zelfvertrouwen en dat maakt dit programma goed voor de school en voor de jongere kinderen op het schoolplein, maar ook voor de Move Mates zelf en natuurlijk voor ons als trotse buurtsportcoaches.’