Nieuws voor verenigingen over investeringen

By 21 jun 2024Nieuws

Nieuws vanuit de gemeente Haarlem.

Het college heeft deze week het raadsvoorstel behandelt waarin zij de gemeenteraad verzoeken om kredieten vrij te geven voor investeringen in 2021 in de buitensport. Dit gaat dan om toplaag renovatie en andere investeringen.

Het college heeft het voorstel goedgekeurd en dit wordt 7 januari 2021 behandelt in de commissie samenleving. De commissie samenleving adviseert de gemeenteraad hoe zij dit voorstel op 21 jan 2021 moeten behandelen. De besluitenlijst is via deze link https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2020/24-november/10:00 te vinden, onder punt 12 is staat het voorstel voor de buitensport.

Ook is deze week de Sportnota besproken via deze link https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/26-november/19:30 is de agenda voor de raadsvergadering te vinden. Er zijn twee punten relevant voor de sport in Haarlem, punt 9 en punt 12, onder deze punten vind je ook de desbetreffende stukken. Hierin zijn ook het amendement en de moties opgenomen.

Punt 9 lijkt minder relevant maar gaat over de ontwikkeling over het eventuele OV Knooppunt op de Schipholweg wat relevant kan zijn voor de sportvelden in Schalkwijk Noord.

Terug kijken van de raadsvergadering kan via: https://haarlem.notubiz.nl/vergadering/706585/Vragenuur%20_%20gemeenteraad%2026-11-2020