VEILIG SPORTKLIMAAT

Pesten

In het afgelopen jaar is de Sport Wereld volledig door elkaar geschud met enorme openbaringen over allerlei soorten excessen op het gebied van ongewenst gedrag binnen de sport. Pesten (o.a. bedreigen, uitlachen, intimideren, chanteren, roddelen, fysiek, uitfluiten, wegjagen, buitensluiten en via social media), seksuele intimidatie, discriminatie en ander ongewenst (agressie, drank- en drugsgebruik). Allemaal ongewenst gedrag waar topsporters mee te maken hebben. Dit gedrag ervaarden zij niet alleen met hun trainers of coaches maar ook in vele gevallen door hun eigen teamgenoten. Top voetballers, wielrenners, turners, gymnasten, boksers, volleybalsters en nog veel meer sporters die zich genoodzaakt voelden om bij hun club weg gaan. Deze dingen komen niet alleen in de topsport voor maar ook in de amateurclubs. Juist omdat daar meestal geen professionele trainers of coaches zijn. Deze taken worden ingevuld door goedbedoelde vrijwilligers of ouders. Deze trainers en coaches hebben geen opleiding of training gehad om ongewenst gedrag om deze misstanden te herkennen of om hierop te acteren.

Maar hoe is het momenteel gesteld met de aanpak van pestgedrag op sportverenigingen? De sportvereniging is naast school een belangrijke ontmoetingspraktijk voor circa 1,6 miljoen kinderen en jeugdigen.

Stappenplan Veilig Sport NOC-NSF:

De aanname dat kinderen vrijwillig en voor hun lol sporten, verklaart wellicht de geringe beleids- en onderzoeksmatige aandacht voor pesten op sportverenigingen.

Toch lijkt ons meer structurele aandacht voor pestgedrag op sportverenigingen geen overbodige luxe. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat:

  • op sportverenigingen minstens net zoveel gepest wordt als op scholen;
  • daders en slachtoffers van pesten op scholen blijken veelal ook daders en slachtoffers te zijn op de sportvereniging. In die zin zijn de pestrollen over de verschillende contexten tamelijk ‘stabiel’;
  • trainers de feitelijke omvang van pesten op hun sportvereniging niet goed kunnen inschatten en de effectiviteit van hun aanpak waarschijnlijk overschatten en
  • dat er tot nu toe nog geen gedegen pestpreventieprogramma‚Äôs bestaan voor de sportvereniging.

Hieronder treft u een overzicht met interessante informatie aan om pesten binnen de sportclub (preventief) aan te kunnen pakken. De informatie is in verschillende doelgroepen opgedeeld:

1. Voor Bestuurders
2. Voor Coaches, Trainers, Begeleiders
3. Voor TopSporters, sporters, scheidsrechters
4. Digitaal Pesten (Cyberpesten)
5. Voor ouders/opvoeders

https://www.stoppestennu.nl/pesten-sportverenigingen

Mail Verenigingsadvies