VEILIG SPORTKLIMAAT

Actieplan Veilig Sportklimaat

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen.

In de Nederlandse wet worden 11 discriminatiegronden beschreven: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract en arbeidsduur.

Voorbeelden van discriminatie binnen de sport zijn:

  • Een kind mag niet bij de club sporten, omdat zijn ouders geen vrijwilligerstaken uitvoeren bij de club.
  • Een moslima kan geen wedstrijden spelen, omdat daarbij een (kort) clubtenue verplicht is.
  • Een jongen met een verstandelijke beperking mag niet met een jongere categorie meedoen, ook al hoort hij daar in alle opzichten veel meer thuis.
  • Een transmeisje mag van haar vereniging niet sporten bij een meisjesteam en zich niet in de meisjeskleedkamer omkleden.
  • Een sporter wil vanwege zijn geloof niet op zondag sporten, maar de competitie waar hij aan wil meedoen, is alleen op zondag.
  • Een mannelijk homopaar wil graag samen dansen, maar de wedstrijd is alleen voor gemengde paren.

Wat kun jij als bestuurder, coach of vertrouwenscontactpersoon doen op het moment dat je wordt geconfronteerd met een melding van discriminatie? En wat kun je doen om het te voorkomen?

Interesse of vragen?
Neem vrijblijvend contact met ons op via verenigingsadvies@sportsupport.nl

Mail Verenigingsadvies