In 2016 doen circa 83 gemeenten mee aan de pilot voor de inzameling van kleine PET flesjes via een innoverend beloning- en/of retourpremie systeem.
In Haarlem worden minimaal 10 maatschappelijke organisaties geselecteerd, om deel te nemen aan deze proef. De pilot in Haarlem gaat enkel om de inzameling van PET flesjes.

Gemeente Haarlem heeft zich aangemeld voor deze pilot en wil graag samen met de maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, hier invulling aan geven. Het maakt deel uit van een landelijke proef, zodat het beste systeem vanaf 2018 landelijk ingevoerd kan worden. Spaarnelanden voert deze pilot uit voor de gemeente Haarlem.

Er zijn drie soorten afvalstromen; huishoudelijk afval, afval uit de openbare ruimte en bedrijfsafval. Voor de eerste twee zijn gemeentes in de wet verantwoordelijk gesteld. Bedrijfsafval wordt door particuliere bedrijven opgehaald. De PET flesjes van sportverenigingen vallen officieel onder bedrijfsafval, maar voor deze proef is er een uitzondering gemaakt zodat ook gemeentes dit mogen afvoeren.

De belangrijkste doelen van deze pilot zijn:

  • Bestrijden van zwerfafval
  • Bevorderen van retourstromen, afval is grondstof.
  • Stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid via beloningssystemen

De gemeente Haarlem inventariseert welke organisaties kunnen en willen meedoen met de proef. Dit houdt in dat de organisaties voorzieningen krijgen om PET flesjes in te zamelen. Dit is namelijk een waardevolle grondstof en komen nu vaak ten onrechte in het restafval terecht. Het inzamelen levert geld op, dat door de deelnemende organisaties naar eigen inzicht kan worden aangewend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jessica Frans jfrans@sportsupport.nl.