In gemeente Velsen is afgelopen juli het Sport- en Preventieakkoord ondertekend en één van de eerste projecten die hieruit voortvloeit is een feit. OPO IJmond gaat een pilot starten met drie basisscholen om de MQ-scan af te nemen. Jerry van Akkeren van SportSupport was een van de kartrekkers van dit project.

OPO IJmond gaat de pilot starten bij de drie basisscholen samen met de vakleerkrachten. Zij nemen de testen af en gaan, waar nodig, in overleg met de groepsleerkracht en de ouders. Daarnaast is er een samenwerking tussen de vakleerkracht en de buurtsportcoach van SportSupport. Jerry: “Wij stimuleren om de screening af te nemen en bieden kennis en ondersteuning om de kinderen in juiste richting te sturen, waar heeft het kind behoefte aan en waar kan een kind naar toe.”

De MQ-scan is een motorische screening om te kijken hoe het staat met de motorische vaardigheden van een kind. Het is belangrijk om dit preventief te onderzoeken zodat er op tijd bijgestuurd kan worden. “Het is helaas noodzakelijk bij veel kinderen en daarom is het preventief screenen zo belangrijk. Als je dit op jonge leeftijd bij kunt sturen dan hebben de kinderen hier op latere leeftijd veel profijt van. Doe je hier niks mee dan is de kans dat ze op oudere leeftijd blijven sporten en bewegen veel kleiner. Daardoor hebben ze een grotere kans op fysieke aandoeningen en blijven ze op sociaal vlak vaak achter omdat ze niet deelnemen aan sportactiviteiten.”

Als de kinderen gescreend zijn kunnen ze vervolgens worden doorverwezen, bijvoorbeeld naar een kinderfysiotherapeut. Kinderen kunnen ook meedoen aan extra sportaanbod buiten schooltijd, wat georganiseerd wordt door SportSupport. “Op 4 plekken binnen de gemeente starten we met een lessenreeks van 10 weken om de kinderen extra te laten bewegen.”

Vorig jaar heeft SportSupport de scan afgenomen bij een paar scholen in Zee en Duinwijk. “Na gesprekken met de GGD, JGZ en Fysiotherapie Maas zijn wij verder gegaan met het optimaliseren van het extra aanbod en het  doorverwijstraject. Daarom zijn wij ook zo blij dat OPO IJmond een pilot gaat draaien.

Meer informatie over het Sport- en Preventieakkoord is te vinden op sportpasvelsen.nl