Vierdelige serie over de Buurtsportcoaches in Haarlem
DEEL 3

Buurtsportcoaches kom je in Haarlem overal tegen. Ze zijn actief in Haarlem Oost, Centrum/Zuid-West, Schalkwijk en in Noord. Het zijn professionals die in de wijk sport en bewegen versterken en verbinden.

Redouan El Yousfi is al vanaf zijn 16e jaar werkzaam voor SportSupport in Haarlem Oost. Begonnen als stagiair om vervolgens als assistent sportleider op het Cruyf Court te helpen bij Sport in de Wijk. In de jaren daarna heeft hij ook zijn LSR, niveau 3 diploma gehaald om zelfstandig de sportlessen te mogen geven en zit nu in zijn vierde jaar van de hbo-studie Sportkunde, leerroute Sport Management en Ondernemen. “SportSupport heeft mij een prachtige kans gegeven. Ik was vroeger wel een beetje een boefje en om nu een rolmodel te zijn voor de jeugd in Oost is toch wel heel bijzonder. Wat kunnen betekenen voor de wijk waar je zelf opgegroeid bent en hiermee iets terug te geven aan de maatschappij. Daar doe je het voor.”

Sport In de Wijk
Vier keer in de week staat Redouan op gezette tijden op het Teylerplein of het Cruyff Court. “Sport in de Wijk draagt zeker bij aan de leefbaarheid in de wijk. Alle kinderen krijgen hiermee de mogelijkheid om te sporten en bewegen. Het is heel laagdrempelig en toegankelijk. Je leert de kinderen beter kennen en als iemand dreigt af te dwalen dan heb ik ook een signaalfunctie. Ik geeft dit door aan Dock of StreetCornerWork zodat zij hiermee aan de slag kunnen.”

Sport als middel
Onlangs had sportvereniging DSK veel last van vandalisme. Redouan: “Blijkbaar verveelden die jongeren zich want waarom zou je anders dingen van anderen slopen. Door middel van het aanbieden van sport is het vandalisme gestopt. En natuurlijk een stevig gesprek met deze groep. Maar sport als middel werkt ook in zo’n situatie.”

Persoonlijk houden
Veel kinderen kijken toch een beetje naar Redouan op en niet alleen omdat hij super goed kan voetballen. “Ik motiveer de kids om zelf vet coole trucjes te laten zien die ze dan proberen na te doen.” Daarnaast heeft hij een goede feeling met de jongeren. Ze luisteren naar hem en zijn mening telt. “Aanspreken in hun eigen ‘taal’, dat is een goede manier om de kinderen te bereiken. Ook gooi ik er altijd een dosis humor in. Ik zie ook alles wat er gebeurt tijdens mijn lessen. Zit een kind aan de kant dan loop ik er altijd naar toe. Persoonlijk houden, vragen naar school of een ander praatje.”

Veilig spelen op de Playground
“Een bijzonder moment voor mij afgelopen jaar was dat de VriendenLoterij langs kwam op het Teylersplein.” Hij werd geportretteerd als de held van de Krajicek Playground. De playgrounds zijn opgezet als ontmoetingsplek voor kinderen in aandachtwijken waar ze veilig kunnen buiten spelen. Redouan: “Ik ben de gastheer op het plein. Kinderen mogen en kunnen hier spelen in een veilige en goed georganiseerde setting. Kids voelen zich fijn hier, er is wederzijds respect en ze waarderen mij.” En natuurlijk doet Redouan elk spelletje lekker mee. Een echte held dat is hij zeker!

SportSupport
Het team in Haarlem-Oost bestaat in totaal uit 7 medewerkers van SportSupport. SportSupport treedt in opdracht van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom en Velsen op als werkgever van buurtsportcoaches. Elke gemeente heeft specifiek beleid op de inzet van de buurtsportcoaches. Meer informatie op sportsupport.nl.