Sport is een effectief middel om jongeren te bereiken, weten Jeroen Koomen en Renger van Grinsven van Stichting SportSupport, teamleiders in resp. Schalkwijk en Haarlem-Oost. “Met behulp van onze activiteiten proberen we verbinding te maken met jongeren om te zien of we iets voor hen kunnen betekenen in hun verdere ontwikkeling. Uiteraard op het gebied van sport, maar zeker ook daarbuiten. In Schalkwijk en Haarlem-Oost zijn daar al meerdere mooie initiatieven uit voortgekomen.”

Hattrick en Triple ThreaT

Voorbeelden hiervan zijn jongerenwerkorganisaties Hattrick en Triple ThreaT. “Zowel Mohammed van Hattrick als Okrah van Triple ThreaT is begonnen bij mij in het team”, zegt Jeroen. “Okrah had de Triple ThreaT-community zoals die nu is toen al helder voor ogen en vanuit SportSupport hebben we hem op allerlei manieren kunnen helpen om zijn doel te bereiken. Mohammed bleek een perfecte match met Streetcornerwork, waar hij kon doorontwikkelen.” Andere ‘jongens van de straat’ zijn Redouan en Patrick, die als buurtsportcoach voor SportSupport werkzaam zijn.

Vindplaats

In Haarlem-Oost verzorgt SportSupport vijf vaste sportactiviteiten in de week voor de doelgroep van 10 tot ongeveer 20 jaar oud. In Schalkwijk zijn dat wekelijks drie activiteiten in de Spaarnehal, van 6 tot 16 jaar. In de nachten van de ramadan (van 23.00 tot 01.00 uur) en op oudejaarsdag worden er daarnaast extra activiteiten aangeboden. “Dit doen we enerzijds om de jeugd op die dagen een sportieve afleiding te bieden”, zegt Renger. “Anderzijds is het idee dat de buurt minder overlast ervaart als deze jongens en meiden een paar uur flink hebben lopen sporten met ons.”

Jeroen: “Via de sport-in-de-wijk-activiteiten creëren wij zo een vaste ontmoetingsplek voor de jeugd, wat direct dient als vindplaats. Voor de jongerenwerkers ligt hier de kans om langs te gaan en om net al de buurtsportcoaches écht met die gasten het gesprek te voeren, de diepte in te gaan en aan een vertrouwensband te werken. Want alleen dán haal je de vragen en problemen op waarmee je hen verder kan helpen.”

Ideale samenwerking

“Wij zijn hard bezig om de banden met alle partijen in het jongerenwerk opnieuw aan te halen”, zegt Renger. “Afstemmen wie wat doet, hoe we de ander bereiken en hoe we goed op elkaar aansluiten. Zodat een jongere met een probleem over studie of werk gemakkelijk in contact gebracht wordt met Streetcornerwork, en iemand met een leuk idee voor de buurt met Stichting STAD. En zij helpen dan verder met de vervolgstappen.”

“Mijn ideaalbeeld is dat wij met ál deze organisaties álle jongeren begeleiden. Dat iedereen vanuit z’n eigen visie de jeugd op het goede pad weet te zetten en dat er uiteindelijk geen jongere meer tussen wal en schip belandt.”