Wekelijks biedt SportSupport in de regio Haarlem ‘Sport in de Wijk’ aan. Volgens een vast rooster kunnen verschillende kinderen en jongeren onder begeleiding van een buurtsportcoach deelnemen aan sportieve activiteiten. Op basis van de behoefte worden de spelvormen bepaald, denk aan voetbal, basketbal en tennis. Het initiatief wordt gewaardeerd door de bewoners uit de wijk en ook bij de jongeren zelf is er genoeg animo, getuige het feit dat er gemiddeld 20 kinderen per activiteit op af komen.

‘Sport in de Wijk’ faciliteert de jeugd om te voldoen aan de beweegrichtlijn en biedt daarnaast kansen om zich te ontwikkelen. Jongeren kunnen worden opgeleid tot assistent spelbegeleider en worden ondersteund in het organiseren van activiteiten. Het aanbod heeft ook een belangrijke signaalfunctie. De buursportcoach is afkomstig uit de wijk zelf en daarmee bekend en herkenbaar voor de jeugd en jongeren. Het is belangrijk dat de signalen van de doelgroep worden opgevangen en waar gewenst of nodig er geschakeld wordt met zorginstanties.

SAMENWERKEN VOOR DE JEUGD
SportSupport is uiteraard niet de enige partij die ‘Sport in de Wijk’ draaiend houdt. Met een breed scala aan lokale en landelijke organisaties uit verschillende domeinen wordt samengewerkt binnen dit initiatief. Denk aan de gemeentelijke wijkregisseur, politie- en handhaving, jongeren- en welzijnswerk, zorgorganisaties, woningcorporaties, de Cruyff Foundation en Krajicek Foundation.

Een van de organisaties die vanuit de wijk het initiatief ondersteunt en waardeert is the Youth For Christ. Gedreven door het geloof zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Als partner willen zij samenwerken met ouders, hun achterban, scholen, kerken, overheden en maatschappelijke organisaties om het goede te zoeken voor jongeren. Donna Deman is regelmatig aanwezig bij de sportieve activiteiten om in contact te komen met de jongeren en merkt dat het samenkomen van de jongeren bij ‘Sport in de Wijk’ zorgt voor een hechte groep.

SUCCESFACTOREN
Het laagdrempelige en vertrouwde contact met de deelnemers zorgt voor een belangrijke signaalfunctie. ”Wij houden ons bezig met sport en bewegen, maar wanneer wij signaleren dat een deelnemer een hulpvraag heeft betrekken wij vanuit het netwerk de juiste instantie.” Het succes in het bereiken van de jeugd en jongeren zit hem in het feit dat de buurtsportcoaches vanuit de deelnemers worden geworven en deelnemers worden betrokken bij het aanbod. Door de samenwerking met de Cruyff Foundation en Krajicek Foundation bestaat de mogelijkheid om hen een Scolarship aan te bieden. En ook vanuit SportSupport wordt er jaarlijks een cursus Leider Sportieve Recreatie aangeboden waarin jongeren opgeleid worden tot (assistent) spelbegeleider.

”DOOR SPORT IN DE WIJK KRIJG IK MEER VRIENDJES EN DAT IS GEZELLIG”
Een belangrijke voorwaarde om jeugd en jongeren te binden is plezier. ”Iedereen is welkom bij Sport in de Wijk en door gedifferentieerd aanbod willen wij iedereen bedienen.” De deelnemers mogen zelf kiezen wat zij willen doen, maar altijd binnen de regels van respect voor en met elkaar. Sonny woont aan de overkant van het pleintje waar de activiteiten plaats vinden en komt regelmatig sporten. Hij vindt het leuk om te tennissen, maar kiest ook wel eens voor voetbal. De sportieve activiteiten op het pleintje zorgen er ook voor dat Sonny in contact met andere kinderen komt. ‘Sport in de Wijk’ is ook een soort ontmoetingsplek waar kinderen elkaar tegen komen en waar vrienden worden gemaakt. Het zorgt ervoor dat de wijk steeds hechter wordt.

TIP VOOR GEMEENTES
Doe waar je goed in bent en werk samen met instanties die aanvullende dienstverlening bieden. Luister naar de doelgroep en speel in op hun wensen en behoeften!

BRON: sportplezier.nl