De klassen 1 en 2 van praktijkcollege De Schakel maakten op donderdag 10 maart kennis met diverse uitdagende sporten tijdens een multisportevent bij hen op school. Georganiseerd vanuit Sportlab Haarlem en bedoeld om de jongeren enthousiast te maken en aan te zetten tot meer sport en beweging.

“Sport is voor deze doelgroep niet vanzelfsprekend: slechts 1 op de 10 is in die zin actief”, zegt Lisa den Ouden, buurtsportcoach bij Stichting SportSupport en coördinator van de multisportdag. “Met dit event willen we de leerlingen met nieuwe sporten in aanraking brengen en hen het plezier van samen bewegen laten ervaren.” De organisatie en begeleiding was in handen van studenten Sportkunde van Inholland Haarlem, de verschillende clinics werden verzorgd door BuitenFit Bootcamp, NSC Boxing, Krav Maga Instituut Haarlem, DSG Dans en Nabil Freestyle Football.

Gezamenlijke initiatieven

Sportlab Haarlem is een samenwerking tussen Stichting SportSupport, Hogeschool Inholland en gemeente Haarlem. “We zien dat onderwijs, onderzoek, beleid en praktijk vaak te veel langs elkaar heen werken, terwijl complexe maatschappelijke vraagstukken meestal niet eenzijdig zijn op te lossen”, zegt Willemijn Langkamp, docent Sportkunde bij Inholland Haarlem en onderzoeker lectoraat Kracht van Sport. “Om de sportparticipatie van jongeren in het praktijkonderwijs en vmbo te vergroten, willen we sportaanbod ontwikkelen dat beter aansluit bij de wensen, behoeften én mogelijkheden van deze vaak kwetsbare doelgroep. Daarom trekken we samen op met sportaanbieders, het Jeugdfonds Sport & Cultuur, jongerenwerk en uiteraard scholen – op Het Schoter (vmbo) hebben we laatst een soortgelijk evenement opgezet. Verschillende partijen uit verschillenden domeinen dus, als één lerend netwerk, waarin we optimaal elkaars sterke punten benutten.”

Stappen zetten

Yvonne Blijenburg is directeur van De Schakel en weet hoe lastig de gang naar een (nieuwe) sportclub is voor haar leerlingen. “Het helpt enorm als je daarin begeleiding kunt bieden. Dat doen wij in onze lessen en door dingen buiten school te organiseren, en zo’n sportdag sluit dan perfect aan bij de opdracht die wij als school hebben. Ik zie leerlingen dolenthousiast meedoen en elkaar helpen. Fantastisch, want ik wil graag dat ze leren dat je niet altijd iets goed hoeft te kunnen om er toch heel blij van te worden. En vooral dat nieuwe dingen behalve spannend ook best heel leuk kunnen zijn. Zo fijn dat die stap hier al genomen wordt.” Sportkunde-studenten Ruben Faber en Maaike de Graaf zien overal “blije leerlingen, blije docenten en blije sportaanbieders, dus volgens mij doen we iets goed!” En ook NSC-bokstrainer Hannes merkt een duidelijk positieve vibe. “Maar het is ook wel pure ‘vitamine aandacht’ wat wij vandaag bieden”, lacht hij. “Bij mij op de boksschool zie je deelnemers echt groeien, sport geeft zelfvertrouwen, trots en kracht. Én je hoort ergens bij; is dat niet waar wij in de kern allemaal naar verlangen?”

Aangehaakt zijn

Het is een win-win-win-situatie: de school krijgt een sportdag met vernieuwend aanbod, de sportaanbieders ontmoeten potentieel nieuwe leden, en de studenten leren een evenement met meerdere partijen te organiseren. Buurtsportcoach Lisa: “Bovendien leren ze dat elk kind weer anders is. Als begeleider zal je dus moeten uitvinden hoe je iedereen erbij blijft betrekken. En dat is precies waar deze hele dag eigenlijk om draait: hoe krijgen we deze jongeren goed aangehaakt?”

 Sportlab Haarlem is een Living Lab van Hogeschool Inholland, waar onderzoekers, studenten, docenten en praktijkpartners samenwerken aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

 Voor het opzetten van meer van dit soort (multi)sportdagen is het Sportlab nog op zoek naar vmbo-scholen in Haarlem. Contactpersoon is Lisa den Ouden: ldenouden@sportsupport.nl