Diversiteit in de sport. Of het nu gaat over afkomst, geloof, sekse, seksuele gerichtheid of wat dan ook… binnen de sport dien je jezelf te kunnen zijn!

Landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er met enige regelmaat een drempel wordt ervaren om lid te worden van een sportvereniging. Zo is bijvoorbeeld onder homoseksuele mannen vastgesteld dat er gemiddeld minder aan teamsporten zoals voetbal wordt gedaan. Vaak als gevolg van gevoelens van onveiligheid en ongemak. Tegelijkertijd blijkt het ervaren van drempels regelmatig gebaseerd op vooroordelen en ondervindt men eenmaal actief bij een vereniging de vooraf gevreesde gevoelens niet of nauwelijks.

Om in beide en andere gevallen de drempels te slechten, kent het Haarlemse sportbeleid specifieke aandacht voor diversiteit in de sport. De ‘Verklaring gelijke behandeling in de sport’ wordt actief bij alle sportverenigingen onder de aandacht gebracht. Doelstelling van deze verklaring is de sportvereniging te informeren over en te helpen bij het implementeren van een positief beleid inzake diversiteit. Door het tekenen van deze verklaring, geeft een sportvereniging openlijk aan haar beleid hierop in te richten en in de geest van fair play, acceptatie en respect en gelijke behandeling te willen stimuleren.

Samen met Bureau Discriminatiezaken, COC en de Alliantie Gelijkspelen brengt SportSupport deze belangrijke kwestie onder de aandacht van de sportverenigingen. SportSupport committeert zich aan het thema “Diversiteit in de Sport” en stelt zich ten doel om meer bewustzijn bij verenigingen te creëren, alsmede een klimaat te willen scheppen waarin leden zich open durven te stellen, drempels worden verlaagd en gelijke behandeling van een ieder bespreekbaar wordt en blijft binnen het verenigingsleven.

Download hier de ‘Verklaring gelijke behandeling in de sport’