“Kunnen we de dans aan het eind nog een keer doen?” Werd meteen gevraagd nadat de openingsdans, de Pasapas, klaar was. Toen wisten de kinderen nog niet dat ze daar aan het eind van de ochtend helemaal geen energie meer voor zouden hebben. Vrijdag 12 april waren weer de jaarlijkse Koningsspelen op het IJmuider Strand, recht voor Paviljoen Noordzee. Er deden in totaal zo’n 1100 kinderen van 6 verschillende basisscholen mee.

Rond 9:00 uur arriveerden alle deelnemers en begeleiding op het strand en stonden kort daarna te trappelen voor het podium voor de opening en natuurlijk de openingsdans. Nadat er door luid geschreeuw was vastgesteld dat iedereen van de Franciscus, de Zefier, de Origon, de Rozenbeek, de Toermalijn én het Kompas aanwezig was, ging de muziek aan en was duidelijk zichtbaar dat er vooraf veel aandacht was besteed aan de Pasapas. Vervolgens verplaatste iedereen zich naar het eerste spel. die verdeeld waren per groep. Op deze manier konden alle spelletjes aangepast worden op het niveau van de kinderen.

Tijdens de voorbereidingen van dit grote evenement zijn de buurtsportcoaches bijgestaan door 10 enthousiaste studenten van Inholland Sportkunde. Zij hebben de spellen bedacht en uitgewerkt. De begeleiding van de spellen op de dag zelf vond grotendeels plaats door de leerlingen van het Vellesan College, sportklas jaar 2. De organisatie is erg blij met deze hulp, want anders is een evenement zoals deze eigenlijk niet te realiseren. Ook de IJmuider Reddingsbrigade was aanwezig tijdens de Koningsspelen, zij verzorgden de EHBO én gaven ook 2 spellen. Gelukkig konden zij zich voornamelijk richten op het geven van de spellen, omdat er weinig ongelukjes waren.

Het programma voor de kleuters eindigde om 11:00 uur, de andere groepen hadden een programma tot 12:00 uur. Na iedere 20 min. klonk er een wisselsignaal en verplaatsten de groepen zich naar het volgende spel. Soms was het even zoeken naar de spellen, want i.v.m. vloed tijdens de opbouw moest de plattegrond iets aangepast worden.

Nadat het programma voor iedereen af was gelopen, was er nog de mogelijkheid om de dag met de Pasapas af te sluiten. Sommige gingen lekker naar huis, andere kinderen bleven nog lang staan bij het podium. Al met al kijkt de organisatie terug op een geslaagde ochtend, iedereen bedankt!