Buurtsportcoaches doen er toe! Buurtsportcoaches kom je overal tegen in regio Zuid-Kennemerland, Bollenstreek en IJmond. Het zijn professionals die in de wijk verbinden en sport en bewegen versterken. Ter stimulans en inspiratie is de ‘Buurtsportcoach van het jaar’ in het leven geroepen.

Stimuleringsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar’
De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach 2019 is bedoeld voor een buurtsportcoach die zichzelf onderscheidt van de massa en inspirerend is voor collega’s. Het is bestemd voor de buurtsportcoach die impact maakt met zijn/haar werkzaamheden en het werk van de buurtsportcoach in de etalage zet. Het gaat niet om de beste buurtsportcoach, het gaat om de buurtsportcoach die onderscheidend is in zijn/haar werk.

Nominatie
Een buurtsportcoach kan aangemeld worden door bijvoorbeeld een collega, leidinggevende of samenwerkingspartner. Tot 29 oktober kun je op de website buurtsportcoaches nomineren door middel van het invullen van de online vragenlijst.

Het bestuur van Wij Buurtsportcoaches maakt een short-list die wordt voorgelegd aan een landelijke jury, bestaande uit prominenten uit het werkveld van sport en bewegen. De landelijke jury kiest drie kandidaten die kans maken op de prijs ‘Buurtsportcoach van het jaar’. Uiteindelijk wordt één van deze drie buurtsportcoaches de ‘Buurtsportcoach van het jaar’.

Prijs
De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach is een publieksprijs. De winnende buurtsportcoach wordt natuurlijk goed in het zonnetje gezet. De winnaar krijgt alle eer, inclusief een mooi aandenken en een geldprijs van 1500 euro. Deze prijs is bedoeld om te investeren in persoonlijke ontwikkeling en/of opleiding, mits het ten goede komt aan het werk als buurtsportcoach.

Nomineren!
Ken jij een buurtsportcoach die onderscheidend is met zijn/haar werk en echt impact maakt door zijn/haar werkzaamheden? Nomineer hem of haar nu via de website van Wij Buurtsportcoaches: wijbuurtsportcoaches.nl

Wij Buurtsportcoaches
Wij Buurtsportcoaches is een landelijke netwerk voor alle sport- en beweegprofessionals die onder de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen. Wij Buurtsportcoaches is een netwerk voor en door buurtsportcoaches en staat voor ontmoeten en samen zorgdragen voor kwaliteit en professionaliteit van de beroepsgroep. In samenwerking met Kenniscentrum Sport en Vereniging Sport en Gemeenten, wordt de verkiezing ‘Buurtsportcoach van het jaar’ georganiseerd om het werk en meerwaarde van de beroepsgroep zichtbaar te maken. Meer informatie op de website of via info@wijbuurtsportcoaches.nl