De deelnemers aan het LHBTI-sporttoernooi op 27 september in Haarlem-Noord werden verrast door de komst van wethouder Sport Merijn Snoek. Dit toernooi werd voor de eerste keer georganiseerd maar heeft meteen een paar nieuwe leden voor de vereniging in wording opgeleverd.

De wethouder heeft enthousiast meegedaan en zelf ook een (pickle-)balletje meegeslagen. Voorafgaand aan de medaille-uitreiking benadrukte Snoek hoe belangrijk de gemeente Haarlem het vindt dat alle sportverenigingen een actief beleid voeren om een welkome en veilige haven voor iedereen te zijn.  Dit wordt onder andere gedaan door alle Haarlemse sportvereniging de Verklaring Gelijke Behandeling in de sport te laten ondertekenen. Daarnaast worden er actief gesprekken gevoerd over hoe dit concreet vorm gegeven kan worden. De uitspraak ‘iedereen is hier welkom en er wordt niet gediscrimineerd’ is nog niet genoeg. Verenigingen worden gevraagd om dit actief uit te dragen zodat iedereen binnen welke sport dan ook kan zijn wie hij is. Al is er maar één persoon die door de aandacht voor diversiteit op een sportclub uit de kast durft te komen dan is er al wat bereikt volgens wethouder Snoek. Verder benadrukte hij de kracht van sport om in contact te komen met anderen.

Bernadette Snijders Blok van Pickleball Holland kreeg een compliment voor hoe zij de nieuwe sport Pickleball in Nederland van de grond heeft gekregen met onder andere een zeer gemixte pickleball community in Haarlem. Tot slot werden de medailles uitgereikt door de wethouder. Pip Beumer ontving de bronzen medaille, Maud Verberkt de zilveren en de gouden medaille ging naar Marie Cécile van Riel. Er was een speciale gouden medaille voor Pip Beumer waarmee zij bedankt werd voor haar jarenlange inzet als organisator van maandelijkse sportactiviteiten voor de LHBTI gemeenschap.