SPORTAKKOORD HAARLEM

Aan de slag met het Sportakkoord Haarlem

Het Sportakkoord Haarlem brengt inwoners in beweging door mensen te verbinden die nieuwe initiatieven realiseren. Heb jij een idee dat bijdraagt aan het Haarlemse sportakkoord? Wat mooi! Wij kunnen je verder helpen. Nieuwe ideeën dien je met behulp van onderstaand intakeformulier in.

Intakeformulier Sportakkoord Haarlem

Voorwaarden voor een Aanvraag  Sportakkoord Haarlem

Je aanvraag voor het Sportakkoord Haarlem moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

1. Je idee valt binnen één van de 6 thema’s van het Sportakkoord:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Topsport die inspireert

2. Het initiatief wordt gedragen door een netwerk van mensen en organisaties.

3. Het initiatief moet een aanzet zijn tot een langdurige samenwerking.

4. Het initiatief moet iets toevoegen aan het sport- en beweegaanbod in Haarlem.