SPORTAKKOORD HAARLEM

Inspiratie

Inmiddels zijn er verschillende projecten gestart door heel Haarlem dankzij het Sportakkoord. Ter inspiratie hieronder een aantal van deze projecten.

Uniek Sporten Uitleen

Beknopte omschrijving / beoogd resultaat
Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit het brede aanbod uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij je past.

Samenwerkende partijen
Uniek Sporten, Welzorg, SportSupport en diverse sportverenigingen

Handbalteam Schalkwijk

Beknopte omschrijving / beoogd resultaat
ontwikkelen en realiseren van een structureel aanbod van handbal, waar mogelijk gekoppeld aan een vereniging, voor meiden. In de toekomst uit te breiden met breder beweegaanbod.

Samenwerkende partijen
Stichting Palanka Negra, Inemarie Dekker (ZZP), SportSupport en De Blinkert

Ledenwerving sportverenigingen

Beknopte omschrijving / beoogd resultaat
Stimuleringsbudget voor verenigingen om zich na ‘Corona-lockdown’ goed te profileren naar nieuwe leden

Samenwerkende partijen
Team Verenigingsadvies SportSupport en sportverenigingen

Kwiekroute

Beknopte omschrijving / beoogd resultaat
Onze missie is dat we met de KWIEK beweegroute de eenzaamheid, overgewicht, bewegingsarmoede onder ouderen en jongeren in de Boerhaavewijk effectief bestrijden door het aanbieden van een laagdrempelige en goedkope activiteit. Wij gebruiken de kracht van bewegen om mensen te verbinden. Uiteindelijk is het ons doel, na een geslaagde pilot Boerhaavewijk, deze interventie in heel Haarlem uit te rollen.

Samenwerkende partijen
Zorgcentrum Schalkweide, DOCK, Wijkraad Boerhaave, Zorgbalans, Buuv, Kennemerhart, ZOED gezondheidscentrum Boerhaavewijk, Alliantie Boerhaavewijk gezond, Sint Jacob actief, gemeente Haarlem, SportSupport

Buiten beweeggroep Haarlem Zuid West

Beknopte omschrijving / beoogd resultaat
Het (meetbaar) verbeteren van vitaliteit (kracht, conditie en evenwicht) door buiten-beweeg activiteiten, die aangevuld kunnen worden met een wandelprogramma. Daarnaast biedt het programma deelnemers een basis voor nieuwe sociale contacten.

Samenwerkende partijen
SV Alliance’22, Vitaal Haarlem, CIOS en SportSupport