Haarlems Sportakkoord

           

 

Organisatie Haarlems sportakkoord
Binnen de thema’s van het sportakkoord geven allianties van samenwerkende organisaties (o.a. sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en ondersteuningsorganisaties) invulling aan de programma’s van het sportakkoord. Zij worden hiervoor ondersteund en gefaciliteerd door enerzijds het kernteam dat de algemene organisatie van het sportakkoord uitvoert en anderzijds door deskundigen op inhoud, brede kennis/overzicht van het speelveld en lerend beleid vanuit SportSupport, SRO en/of InHolland. Het kernteam wordt geadviseerd door een breed expertteam en de verenigingsadviseurs van SportSupport stemmen de programma’s af op de inzet van aanvullende services vanuit NOC*NSF / NL Actief, zie rechterkolom van deze pagina.

De programma’s staan vermeld in het Haarlems Sportakkoord. Het sportakkoord is geen dichtgetimmerd plan. Organisaties kunnen aanhaken bij bestaande programma’s of innovatieplannen indienen.

Overzicht lopende programma's

Contact / meer informatie
Als je vragen hebt of meer informatie wilt kun je contact opnemen met het kernteam via sportakkoord@sportsupport.nl.

Kernteam Sportakkoord
Tim Vreeburg, InHolland
Erik Puyt, InHolland
Ruud Barnhoorn, TWijs
Bas de Wit, SportSupport
Ginny Hamilton, gemeente Haarlem
Leonie Schreurs, gemeente Haarlem

 

Proces totstandkoming Haarlems sportakkoord
In samenspraak met veel betrokken partijen, o.a. werkoverleggen, expertgroep-meetings en het sportakkoord-symposium van 25 september 2019, is onder leiding van de sportformateur het Haarlems sportakkoord tot stand gekomen. Het sportakkoord betreft een inhoudelijke visie op sport en bewegen, welke onder andere gerealiseerd gaan worden door ingediende voorstellen. Uit deze voorstellen is een selectie gemaakt. Deze selectie staat in het Haarlems Sportakkoord (hoofdstuk 3 en bijlage 5)
Bij de selectie van deze voorstellen zijn de volgende criteria meegewogen:
• Er zijn meerdere partners binnen en buiten de sport betrokken
• De voorstellen zijn onderscheidend ten opzichte van bestaande projecten
• De resultaten zijn overdraagbaar naar andere projecten in Haarlem

Services NOC*NSF en NL Actief

Voor sportaanbieders zijn er vanuit NOC*NSF en NL Actief services beschikbaar. Deze services zijn aanvullende investeringen in de lokale sport gekoppeld aan het sportakkoord. De servcies kunnen worden ingezet op de specifieke uitdagingen waarmee sportaanbieders te maken hebben, zoals ‘Hoe houd je je sportclub vitaal?‘, ‘Hoe werf en behoud je voldoende vrijwilligers en tevreden sporters?‘ of ‘Hoe leid je goede trainers op?‘.

Om de inzet van de services goed af te stemmen is in de gemeente een adviseur lokale sport actief, in Haarlem is dit Jorrit Smit. Hij is de schakel tussen de lokale sportaanbieders, de verenigingsadviseurs van SportSupport en NOC*NSF / NL Actief. Sportaanbieders kunnen in gesprek met de verenigingsadviseur hun uitdagingen bespreken, vervolgens stemt de verenigingsadviseur met de adviseur lokale sport de inzet van de services af. Het is mogelijk om services met meerdere sportaanbieders binnen of buiten de gemeente in te zetten.

Direct aan de slag met een services voor jouw uitdaging of heb je behoefte aan meer informatie/overleg? Neem dan contact op met jouw verenigingsadviseur:

Haarlem-Centrum/Zuid-West: Danielle Krijger (dkrijger@sportsupport.nl – 023-3037218)
Haarlem-Noord: Jessica Frans (jfrans@sportsupport.nl – 023-3037228)
Haarlem-Oost: Renger van Grinsven (rvgrinsven@sportsupport.nl – 023-3037250)
Haarlem-Schalkwijk: Jeroen Koomen (jkoomen@sportsupport.nl – 023-3037224)

Animatie sportaanbieders binnen het sportakkoord
(In Haarlem is inmiddels het sportakkoord gesloten en is de sportformateur niet meer actief. De kerngroep van het Haarlems Sportakkoord verzorgt nu de organisatie van het sportakkoord. Zie hiervoor de linkerkolom van deze pagina)

 

Brochure dienstverlening sportaanbieders