Haarlems Sportakkoord

Concrete plannen Sportakkoord Haarlem

Bouwt u mee aan het Haarlems sportakkoord?!

 

Op woensdag 25 september kunt u meewerken aan de ontwikkeling van sport en bewegen in Haarlem. U bent uitgenodigd om kansen en uitdagingen samen uit te werken tot een Haarlems Sportakkoord. Sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Niet eerder is op deze manier zo’n brede lokale samenwerking op het gebied van sport en bewegen tot stand gekomen.

Wat is een sportakkoord?

Het ministerie van VWS heeft in juni 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om dit doel te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven. Het ministerie van VWS wil dit bereiken door gemeenten te stimuleren om lokale en/of regionale sportakkoorden af te sluiten. In het Haarlems Sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeente willen bereiken.

De ambities uit het Nationaal Sportakkoord zijn:

 1. Inclusief sporten en bewegen
 2. Duurzame sportinfrastructuur
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
 4. Positieve sportcultuur
 5. Vaardig in bewegen
 6. Topsport die inspireert

Nationaal Sportakkoord
Lees hier alles over het Nationaal Sportakkoord

Het is de ambitie om alle Haarlemmers met plezier aan sport en bewegen te laten deelnemen. Juist ook inwoners die nu nog minder actief zijn. Sport en bewegen geeft veel plezier, fitheid en voldoening. En het levert deelnemers en vrijwilligers ook allerlei vaardigheden en sociale contacten op. Sportverenigingen en particuliere sportaanbieders spelen hierbij een belangrijke rol, maar moeten wel over voldoende vrijwilligers en sportruimte beschikken en een open en positieve clubcultuur hebben. Om specifieke doelgroepen te bereiken is samenwerking nodig met organisaties op het terrein van welzijn, onderwijs, zorg en gezondheid.

Heeft u nu al ideeën?

Als uw sportorganisatie concrete plannen heeft, neem dan vóór 1 september contact op met de verenigingsadviseur in uw stadsdeel. Door aan te sluiten bij het Haarlems Sportakkoord kan uw organisatie advies en ondersteuning krijgen bij het voorbereiden en uitvoeren van uw plan.

Hierbij kunt u denken aan:

 • participatie van niet-actieve Haarlemmers
 • gezondheid en actieve levensstijl
 • school, sport en bewegen
 • ongebonden sportbeoefening in de openbare ruimte
 • verenigingsmanagement
 • vrijwilligersbeleid
 • positieve clubcultuur
 • talentontwikkeling

Neem voor vragen contact op:
Centrum/Zuid-West: Danielle Krijger
Noord: Jessica Frans
Oost: Renger van Grinsven
Schalkwijk: Jeroen Koomen

Haarlems Sportakkoord debat
Woensdag 25 september
Tijd: 19.00u tot 22.00u
Locatie: Alliance ‘22