SPORTAKKOORD HAARLEM

Informatie over bijdragen Sportakkoord op website

Het Haarlems Sportakkoord wil inwoners in beweging brengen door mensen te verbinden die nieuwe initiatieven gaan realiseren.

Heb jij een vraag over de sport in Haarlem? Een idee dat bijdraagt aan het Haarlemse sportakkoord? Of wil je zelf bijdragen aan het akkoord? Wat mooi! Wij kunnen je verder helpen. Kijk hieronder welke situatie bij jou past.

1. Ik heb een idee, maar ik weet nog niet goed hoe ik hiermee verder kan

Mijn idee past binnen één of meerdere van de volgende thema’s binnen het Sportakkoord:

 1. Inclusief sporten en bewegen
 2. Duurzame sportinfrastructuur
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
 4. Positieve sportcultuur
 5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
 6. Topsport die inspireert

 Neem contact op met één van de buurtsportcoaches via sportakkoord@sportsupport.nl of bel met 023-5260302

2. Ik heb een idee dat bijdraagt aan het Haarlemse Sportakkoord. Ik ben op zoek naar partners die mij kunnen helpen of wil meer weten over het sportnetwerk in Haarlem.

Wat goed dat je al ideeën hebt over wat je wilt doen en hoe je dat gaat aanpakken! Past je idee bij de thema’s en de doelstellingen van het Haarlems Sportakkoord? Binnen het Sportakkoord hebben we gemerkt dat je idee wordt versterkt als je samenwerkt met andere organisaties. De buurtsportcoach denkt met je mee over met wie je kunt samenwerken en hoe het netwerk van het Sportakkoord eruit ziet. Dus neem contact op met de buurtsportcoach via sportakkoord@sportsupport.nl of 023-5260302.

3. Ik heb een idee en weet ook al hoe ik dit wil uitvoeren. Ik ben (samen met mijn partners) op zoek naar financiering.

Stap 1

Neem contact op met één van de buurtsportcoaches via sportakkoord@sportsupport.nl over je idee of initiatief. Je wordt vervolgens gekoppeld aan een buurtsportcoach. Deze buurtsportcoach blijft je ‘vaste’ contactpersoon waarbij je ook altijd terecht kunt met vragen;

Stap 2

Afhankelijk van hoever je idee is uitgewerkt, zal de buurtsportcoach je vragen om dit intakeformulier in te vullen. Je kunt het formulier ook gezamenlijk met de buurtsportcoach invullen of je idee presenteren via een filmpje. Uiteindelijk is het ingevulde intakeformulier je ‘aanvraag’.

Stap 3

Je ontvangt binnen 3 weken reactie op de aanvraag voor jouw initiatief en een evt. financiële aanvraag. Mogelijk wordt nog om extra verduidelijking gevraagd. Ook hierbij helpt de buurtsportcoach je.
Je ontvangt feedback op de volgende aspecten van je initiatief:

 • Duurzaamheid (wat gebeurt er na afloop van de financiering);
 • De mate waarin het past binnen het de thema’s en doelstelling van het Haarlems Sportakkoord;
 • De mate waarin partners van binnen en buiten de sport betrokken zijn;
 • De mate waarin het initiatief aansluit bij het bestaande sport- en beweegaanbod;
 • De overdraagbaarheid van de ervaringen en resultaten naar andere activiteiten rondom sport en bewegen.

Wat wordt er van mij/ons verwacht?

 • Halverwege én aan het einde van het traject verzamel je over 3 elementen vanuit je initiatief een aantal (tussentijdse) resultaten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aantal deelnemers of de mate waarin partners betrokken zijn. Je spreekt bij de start af welke elementen je wil bijhouden.
 • Je sluit aan bij het jaarlijkse sportakkoord-event en deelt daar de belangrijkste tips en tops van je project. Zo zorgen we ervoor dat we van elkaar leren en gezamenlijk de sport in Haarlem nog groter maken!
 • Lever minimaal 1 keer leuk beeldmateriaal aan (foto/film)! Triple Threat kan jullie hierbij helpen. Gebruik ook het logo van het Haarlems Sportakkoord in je eigen uitingen.

4. Ik ben bezig met een mooi initiatief en wil dit graag laten zien aan Haarlem.

Ook via het delen van mooie voorbeelden kunnen we van elkaar leren! En je bent natuurlijk trots op wat je organiseert. Wil je beeldmateriaal delen van je activiteiten? Of er een verhaal over vertellen? Neem dan contact op met Okrah van Triple Threat! Dit kan via okrah@triplethreat.nl of 06-22140710.

5. Mijn situatie past niet in één van de hierboven genoemde opties.

Het kan natuurlijk dat je jezelf niet herkent in de bovenstaande opties. Maar ook dan kun je bijdragen aan het Haarlems Sportakkoord of de sport in Haarlem! Benader dan het kernteam, via sportakkoord@sportsupport.nl of bel 023-5260302